Her er Danmarks mest veldrevne bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det blev til tronskifte både blandt de store og små bureauer i Bureaubiz Performance Index. Og førstepladserne flyttede fra København til Aarhus.

Det ene er et digitalt bureau, det andet er et reklamebureau. Men de kommer begge fra Aarhus.

Det er dog ikke det eneste Heyday og Pravda har til fælles. F.eks. har de begge i de sidste tre år gjort det rigtig godt – så godt, at de kan kalde sig Danmarks mest veldrevne. I hvert fald hvis man skal dømme på Bureaubiz Performance Index (BBPI).

Det bygger på de sidste tre års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad og sammenregner resultaterne i en matematisk formel, således, at der fremkommer en samlet score, hvor man kan sammenligne bureauerne på tværs.

Desuden splittes bureauerne op i en Major League (over 15 ansatte) og en Minor League (under 15 ansatte).

Heyday topper med sine 16 ansatte Major League, mens Pravda med sine 14 ansatte topper Minor League.

Der er en enkelt ting mere, som man kan iagttage hos dem begge: Deres forhold til new bizz. Ikke forstået på den måde, at de skyer new bizz og ikke deltager i konkurrencer – men det første de begge taler om, når man spørger til deres udvikling, handler om at have styr på sine prioriteringer og værne om eksisterende kundeforhold, så man vokser sammen med dem.

“Når man vokser meget, så er der flere ting, der kan komme under pres. Det kræver at man holder snuden i plovfuren, og for os har det handlet om et fokus på medarbejderne og kunderne frem for på canvassing og nye kunder,” siger stifter og strategisk direktør, Anders Lorentz og fortsætter:

“Heyday er et kun 5 år gammelt bureau og fra starten tænkt som et digitalt bureau. Vi har strategi, kreativitet og teknologi under et tag og det giver os nogle unikke muligheder for internt at dele viden, at spare og rykke hurtigt på løsninger og samtidigt være enormt fleksible overfor vores kunder. Det er denne fleksibilitet der har gjort det muligt for Heyday at performe i et turbulent marked.”

Han er selvsagt stolt over at resultaterne placerer bureauet i top i Major League.

“Det er, hvordan man end måtte vælge at betragte det, et enestående flot resultat for et kun 5 år gammelt bureau. Og det er et resultat, der skal tilskrives alle de medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere der har troet på Heyday fra starten og til nu,” siger Anders Lorentz.

 Pravda er reelt 45 år gammelt

 Mens Heyday ikke er mere end fem år gammelt, så har Pravda som virksomhed reelt 45 år på bagen. Det var dog som PPPartners de første mange år. Pravda blev først virkelighed for 7 år siden, og året efter overtog Mette Hejl ejerskab og ledelse.

Også hun taler meget om at værne om de eksisterende kunder.

“Det koster og tager meget tid både at vinde en ny kunde og få den indarbejdet. Derfor har vi været mere optagede af at udvikle os sammen med vores eksisterende kunder og samtidig sikre, at vi har en god arbejdsplads. Det skal være sjovt at arbejde hos os, og vi fokuserer naturligvis også på medarbejderudvikling,” siger Mette Hejl og fortæller desuden, at bureauet arbejder systematisk med at evaluere kunderne.

” Vi tror på partnerskaber – og foretrækker at sidde på samme side af bordet som vores kunder, og går efter en fælles defineret målsætning, uden at det skal blive for rosenrødt. Vi skal som bureau være parat til at sige fra – og farvel – til kunder, hvis der ikke er perspektiv i samarbejdet. Det tror vi fungerer bedst for alle parter på den lange bane,” siger Mette Hejl.

Pravda har et bredt sæt af kunder inden for både BtB og BtC – men international BtB udgør en god del af aktiviteten.

“Uanset om det er en bredere forbruger-kampagne eller et snævert BtB fokus, så handler det om at positionere vores kunder i forhold til deres branche og drifte positionen kontinuerligt. Vi skal hjælpe dem med at tale klart i deres verden og bringe de platforme i anvendelse, som er relevante,” siger Mette Hejl.

Sidste år toppede KathArt Interactive i Major League og Very i Minor League. Very er fortsat godt med – det blev til en 2. plads i Minor League.

KathArt Interactive foretog nogle skift i 2012, der indebar, at bureauet blev lidt mindre, og derfor er det nu i Minor League. Desuden kostede det på n øgletallene, så bureauet nu er på en 18. plads.

Bureaubiz Performance Index

Top 5 Major League
(mere end 15 ansatte)

Bureau BBPI-score Oversk.gr. 2012
Heyday 7,1 21,6
MSL Group 5,2 15,1
Vertic 5,0 14,9
We Love People 4,9 13,7
Operate 4,8 21,8

Top 5 Minor League
(under 15 ansatte)

Bureau BBPI-score Oversk.gr. 2012
Pravda 6,9 10,2
Very 6,7 14,6
Hello Monday 6,0 24,7

Kommunikationsbureauet
København

5,4 18,6
Networkcommunication 5,3 18,5

Om BBPI

Udviklingen i bruttoavance skildrer bureauernes konkurrenceevne, mens udviklingen i overskudsgrad skildrer effektiviteten. Endelig belønnes, henholdsvis “straffes”, bureauerne for hvert år de har præsteret en overskudsgrad større eller mindre end gennemsnittet. Produktet af disse 3 tal danner tilsammen BBPI-score.

Modellen og formlerne er tilrettelagt i samarbejde med Havas’ (tidl. Euro RSCG) økonomidirektør Anker Brandt Nielsen, samt adm. dir., Steen Holm, der også er ophavsmand til opdelingen i WinWin, Slavepiskere, Socialkontorer og LoseLose.

Om den årlige bureaurapport

Den årlige bureaurapport fra Bureaubiz rummer nøgletal for 221 bureauer med en samlet bruttoavance på 4,8 mia. kr. Den udkommer som en trykt publikation og koster 1795 kr. ex. moms og kan bestilles ved at maile finn@bureaubiz.dk.
Nøgletallene omfatter:

  • Bruttoavance
  • Bruttoavance pr. medarbejder
  • Lønandel
  • Gennemsnitlig personaleomkostning
  • Antal Ansatte
  • Resultat af primær drift
  • Overskudsgrad
  • Indtjening pr. medarbejder

Desuden er der en liste over de meste vindende bureauer på basis af resultaterne i 10 forskellige danske og internationale reklamekonkurrencer.