To brands inden for produktion bliver til en organisation

Peter Engholm
25@mail.dk

Sonne og Duckling samles i én, ny organisation, men de to selskaber fortsætter som separate brands.

Danmarks største selskab for postproduction er nu en realitet, og medarbejderne fra de to sammenbragte selskaber, Sonne og Duckling, rykker sammen under ét tag i Ducklings lokaler ved Skt. Annæ Plads.

“Mange har spurgt, hvorfor vi har samlet Sonne og Duckling. Det var sådan set en meget enkel beslutning: Fordi de to selskaber passer så godt sammen, både hvad angår teknologi og medarbejderprofiler. At have en så stor postproduktion samlet i én enhed giver styrke, ikke mindst kreativt. En vigtig brik i vores succes har altid været at opbygge stærke kompetencer inhouse, så vi bedst muligt kan hjælpe vores kunder”, siger Mads Munk, der er grundlægger af M2Film, og i dag ejer af både Sonne og Duckling.

Både Sonne og Duckling kører videre som separate brands, men med mulighed for at dele teknologi og faglig kompetence, hvis kundernes projekter kræver det.

“Vi står nu med det hurtigste og mest fleksible posthus i branchen. Det giver mange nye muligheder. Men her og nu er vores fokus på business as usual, ikke mindst at fastholde en tårnhøj kvalitet i vores arbejde. Vores ambition er faktisk, at kunderne slet ikke bemærker, at vi har gjort det her. Sonne-kunderne vil møde de samme folk som i går, siger Mads Munk.

Dorte Steen, der er daglig leder for den nye sammenlægning, har samlet en fem mand stor ledergruppe omkring sig.

“Både Sonne og Duckling har engagerede medarbejdere, så det faldt os naturligt at sige: “Hey, vil I være med til at drive det her fremad?”, siger Dorte Steen om baggrunden for den tværgående ledelsesgruppe.

Med sammenlægningen af Duckling og Sonne er der etableret en solid base for postproduktion i København. Alene den nye enhed omfatter 26 medarbejdere, mens der samlet i M2invest, der også ejer M2Film, er 75 ansatte fordelt i Århus og København, med en samlet omsætning på 85 mio. kr..