To bureauer erstatter Umwelt på PFA

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Pensions-selskabet har valgt både et reklamebureau og et digitalt bureau som sine nye samarbejdspartnere.

I september sagde Umwelt og PFA farvel til hinanden efter 6-7 års samarbejde, der har kastet adskillige markante cases af sig. Nu er pensions-selskabet så klar med en ny bureau-konstellation.

Umiddelbart bliver der nemlig tale om, at en duo erstatter Umwelt, idet PFA har valgt at indgå et samarbejde med Fireball og Magnetix.

”Vi arbejdede tidligere med Umwelt suppleret af en række forskellige bureauer på projektbasis. Fireball og Magnetix erstatter i udgangspunktet både Umwelt og de andre samarbejdspartnere,” siger Jesper Bjerre, der er direktør for marked i PFA. Han siger videre:

”Vores tilgang er dog, at det er kompetencer, vi køber ind i, og derfor kan det ikke udelukkes, at vi fortsat kan blive nødt til at supplere de to.”

Processen med at finde nye bureauer har været lang – og måske også lidt længere end ønsket.

”Vi startede processen før sommerferien, og har indsnævret feltet mere og mere. Men samtidig har der været en overordnet strategi-proces i gang hos PFA, og da marketingstrategien selvfølgelig helst skal afspejle den overordnede strategi, har vi trukket den endelig beslutning for at sikre, at valget hvilede på det rigtige fundament,” siger Jesper Bjerre, der har været positivt overrasket over niveauet hos de bureauer, PFA har været i kontakt med.

”Vi har fået meget fine oplæg – ikke kun fra de to bureauer, vi har valgt – men også fra de andre. Det har været en meget positiv oplevelse,” siger Jesper Bjerre.

Sammen med Umwelt har PFA været meget synlig på bl.a. branded utilities, og den indsats ændres der sådan set ikke på. PFA vil fortsat være meget optaget af forretnings- og konceptudvikling sammen med bureauerne. Jesper Bjerre fremhæver dog et andet område som helt centralt.

”Den digitale brugeroplevelse – eller kunderejsen – kommer vi til at have meget fokus på. Vi skal løfte os på noget som hele pensionsbranchen arbejder med – nemlig at kunderne møder en meget enkel og intuitiv brugeroplevelse i den digitale verden. Her skal vi søge at komme op på et niveau, som man kan opleve i andre brancher,” siger Jesper Bjerre.

Selv om det er et område, der umiddelbart ligger meget til Magnetix, så fastslår Jesper Bjerre, at PFA ikke forlods har placeret budgetter hos de to bureauer.

”Det er to bureauer med meget forskellige profiler. Vi har valgt dem på basis af de kompetencer, de hver for sig besidder, og derefter vil vi sætte et hold ud fra, hvad der er brug for fra projekt til projekt. I nogle tilfælde vil det måske kun være det ene bureau – i andre vil de begge være med,” siger Jesper Bjerre.

For Magnetix gælder det særlige, at bureauet tidligere har været koblet på PFA. For 7 år siden var Umwelt og Magnetix sammen i en alliance, og derfor var bureauet med i starten. Da de to gik fra hinanden, fulgte PFA dog med Umwelt.