To bureauer med samme idé: 1-til-1 kommunikation i dagblad

Peter Engholm
25@mail.dk

To kampagner i Børsen henvender sig direkte i annoncer til navngivne erhvervs-chefer. Grundideen er den samme, men er det et problem, når hverken udtryk, afsender eller målgruppe ligner hinanden?

I Børsens erhvervssektion kan man i disse dage se to kampagner, som umiddelbart ser meget forskellige ud – men som dog bygger på den samme usædvanlige ide om at anvende dagbladsmediet til 1-til-1 kommunikation.

Aarhus-bureauet Pravda har siden 23. august kørt en kampagne for ejendomsselskabet KLP Ejendomme, bl.a. gennem indrykningen af erhvervshoroskoper for en stribe topledere fra erhvervslivet. Horoskoperne er udformet med navns nævnelse og taler direkte til den enkelte virksomhedsleder. Indrykningen har til formål at tiltrække opmærksomhed på ejendomsmarkedet i Ørestad City.

Den 6. september kunne man, ligeledes i Børsen, så se en kampagne skabt af Helsingør-bureauet Williams + Creative. Annoncen for GlobalConnect er udformet som en direkte henvendelse til bl.a. CIO Klaus Nissen hos Berendsen Textil Service A/S og med en QR-kode, som kan scannes for videre information.

“Man kan ikke sige, at eksempelvis opbygning eller farver går igen, men koncepttanken er den samme – og annoncerne eksekveres i samme medie, omtrent samtidig. Og jo flere fælles faktorer, desto sværere bliver det at iscenesætte sig gennemslagskraftigt,” siger Sune Busk, tekstforfatter på Pravda.

Han understreger, at han med sammenligningen ikke ønsker at pege fingre, men at rejse en debat:

“Hvor går grænsen? Kan det overhovedet forventes, at kreative idéer og kampagneanatomier kan holdes isolerede i den kreative danske bureauverden, hvor inspiration, benchmarking og konkurrentovervågning er naturlige discipliner i hverdagen? Eksempelvis kan Pravda ikke sige sig fri for, at det teoretisk set er muligt, at idéen med horoskopannoncer har været anvendt tidligere. Gode idéer går igen, og sådan er det. Men problemet er blot, at implikationerne – for både bureau og kunde – kan være store, når kreative idéer krydser hinanden og endda samtidig og i samme medie,” siger Sune Busk.

Han er imidlertid ikke i tvivl om, at man på Pravda ville have taget diskussionen, hvis GlobalConnect-annoncen var kommet på før KLP Ejendomme.

Hos Williams + Creative siger Finn Williams om forløbet med GlobalConnect:

“Platformen med at tage kontakt med ganske få udvalgte erhvervs-profiler blev skabt i maj og booket i Børsen medio juni, så alt var klar før sommerferien. Vi havde også kontaktet de berørte personer og fået deres godkendelse. Det har således været planlagt længe.”

Han tilføjer, at han godt har set horoskop-annoncerne, men han ser ikke et stort debat-skabende element i de to kampagner:

“1-til-1 elementet går igen, men at begge bruger Børsen som medie til at få erhvervsledere i tale er næppe så overraskende. Vi taler datanetværk og ejendomme, så der er næppe heller noget overlap her,” siger Finn Williams.

Sune Busk oplyser, at sammenfaldet ikke har haft nogen negativ effekt på Pravdas kampagne for KLP Ejendomme, der er blevet godt modtaget. Dertil siger Finn Williams:

“Vores kampagne har været en stor succes – så der er næppe noget problem i det hele taget. Diskussionen om plank og idésammenfald er altid relevant, men det mener jeg nu ikke er tilfældet her,” siger Finn Williams.

 

GlobalConnect 

KLP2