To danskere forgyldes af international succes

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

GoViral præsterer formidable vækstrater, og regnskabet underbygger, hvorfor AOL betalte en halv milliard kr. for selskabet.

Var GoViral et reklamebureau, så havde et salg nok ikke kunnet indbringe meget over 100 mio. kr.

Selv om det selvfølgelig er mange penge, så er der dog langt op til den halve milliard kr. (96,7 mio. USD), som AOL i begyndelsen af året betalte for firmaet, der i 2009 havde 18 ansatte, en bruttoavance på 43 mio. kr. og et overskud på ca. 4 mio. kr.

En del af forklaringen på prisen kan man finde i regnskabet for 2010, der blev indleveret lige før sommerferien.

Bruttoavancen blev næsten fordoblet, og overskuddet blev mere end firedoblet. Og væksten er fortsat i 2011, fortæller Jimmy Maymann, der var en af hovedaktionærerne i selskabet.

“Vi har lige åbnet op i USA og er i det hele taget ved at rulle modellen ud,” siger Jimmy Maymann og fortsætter:

“Vi er en vækstvirksomhed, og det er selvfølgelig det, som AOL har købt. Men vi er samtidig en vækstvirksomhed, der kan tjene penge, og det afspejler prisen.”

Han ejede 29,11 pct. af GoViral, mens Claus Moseholm ejede 25,39 pct., men da salget er foregået i 2011, kan man endnu ikke se effekten i deres personlige selskaber. Ud over en konstatering af, at der er sket et salg til en værdi over den bogførte.

Med en dollarkurs på 5,20 kr. er der 146 mio. kr. på vej ind på Jimmy Maymanns konto og 128 mio. på Claus Moseholms.

Vækten på top- og bundlinie i regnskabet er klar nok. Men kigger man på nøgletal som lønandel og personaleomkostninger, så bliver regnskabet mindre forståeligt.

F.eks. opgøres antallet af medarbejdere til 13, og de har i alt fået 47,592 mio. kr., hvilket er et gennemsnit på 3,66 mio. kr. Gagerelaterede management-fees udgør en betydelig del af beløbet.

“Men man kan ikke rigtig bruge de tal til noget. Regnskabet er opgjort efter en international model, hvor det kan give nogle unøjagtigheder på forskellige poster, når det skal passes ind i et dansk regnskab,” siger Jimmy Maymann og tilføjer, at der f.eks. er flere ansatte end 13 i selskabet.