To designbureauer fusionerer

FiG

IDna Group og Rumfang har fundet sammen. Fusionen sigter bl.a. på det offentlige marked.

Rumfang er et designbureau med hele 40 år på bagen – men fremover bliver fremtiden en del af det noget større designbureau IDna Group.

De to bureauer har nemlig besluttet at fusionere – med IDna Group som den fortsættende virksomhed. Rumfang vil dog blive bevaret som brand – i hvert fald indtil videre.

”Da Rumfang har en høj kundetilfredshed og samtidig en høj kendskabsgrad, er det vores hensigt at bevare Rumfang som brand et par år endnu,” siger adm. dir. Anne-Mette Højland, IDna Group.

Rumfangs medarbejdere er flyttet med, så også dem vil kunderne fortsat møde. Bureauets to ejere, Lise Nielsen og Britt Karlsen, bliver partnere i Idna Group.

Rumfang er stærk på offentlige virksomheder og institutioner, og dermed supplerer bureauet IDna Group.

”Med IDna Groups ekspertise inden for identitetsløsninger, de sammenbragte kompetencer og begge virksomheders solide erfaring, vil vi samlet set stå stærkt i markedet,” siger Anne-Mette Højland, og fremhæver samtidig, at fusionen skal ses i lyset af et overordnet strategisk mål om vækst af IDna Group;

”Rumfang har adgang til et marked, hvor IDna Group ikke har tradition for at være, og hvor kunderne efterspørger en strategiske og resultatorienteret tilgang.”

Lise Nielsen, direktør og partner i Rumfang fremhæver, at begge virksomheder arbejder ud fra samme grundtanke; en konstant stræben efter at skabe identitetsbærende strategier og design, der bidrager til at fremme kundernes forretning.

”Vi oplever, at når offentlige virksomheder efterspørger en visuel identitet hos os i dag, har de sammenlignet med tidligere i højere grad fokus på at gå et spadestik dybere. De ønsker at arbejde med deres identitet og en bevidstgørelse af hvem de er og hvad de har at byde på. Det giver dem et fælles internt fundamentet, der kan trækkes på, både når der skal træffes beslutninger og kommunikeres.”