To designbureauer ud med pæne regnskaber

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Lad være med at vente på, at krisen er overstået. Alle skal fungere under nye vilkår. Lyder det fra Bysteds chef, som er tilfreds med regnskabet. Meyer & Bukdahl holder fast i sin strategi – med succes.

Bysted er det store af de to designbureauer, men når det gælder nøgletal, så kom Meyer & Bukdahl bedst gennem 2012. Begge bureauer kom dog fornuftig igennem et år, hvor man specielt hos Bysted har fokus på forandring.

Som bureauets adm. dir., Bo Søby Kristensen konstaterer, så kan man mene, hvad man vil, om Danske Banks branding-kampagnen fra efteråret, hvor man talte, hvor man talte om “new standards” til et “new normal”. Men forkert var den ikke.

“Hvis man har gået og ventet på, at krisen bliver overstået og vi vender tilbage til de gode tider, så kan man godt glemme det. Der gælder nye vilkår for de fleste og det vil være permanent. Således også for bureauer,” siger Bo Søby Kristensen og konstaterer, at bureauet oplever et større konkurrencepres – og et deraf følgende større pres på priserne.

Regnskabet for Bysted skal bl.a. læses med de øjne. Der er en stigende aktivitet, når man kigger på omsætningen, der er steget med ca. 10 pct. Men de direkte omkostninger er steget endnu mere, og derfor er bruttoavancen faldet lidt.

Bureauet har dog forbedret nøgletallene, så indtjeningen er steget, hvilket har været et erklæret mål. Lønsomheden skulle forbedres.

Regnskabet er desuden præget af, at man har arbejdet på en yderligere digital styrkelse. Det er sket på to måder. Dels gennem interne investeringer og dels gennem en strategisk alliance med Propeople.

Digital opgradering har også spillet en rolle i årets løb hos Meyer & Bukdahl. Men her viser tallene en meget stabil fremgang, og bureauet holder da også fast i sin strategi, hvor målet ikke er voldsom vækst men en kontrolleret udvikling.

Bureauet er vokset med ca. 15 pct. i hvert af årene de sidste to år.

“Store udsving gør det sværere at styre bureauets udvikling, så vores mål er en kontrolleret vækst,” siger adm. dir. Palle Bukdahl og fortsætter:

“Bureauets udgangspunkt er visuel kommunikation, og selvfølgelig har det indebåret en digital udvikling. Men det digitale er ikke et mål i sig selv. Opgaven og målgruppen skal defineres, og herefter skal distributionsformen vælges. Her kan print fortsat spille en stærk rolle, så opgaven lige så meget at udforske det digitale medie kombineret med det trykte,” siger Palle Bukdahl.

Nøgletal for Bysted

  • Bruttoavance 35,732 mio. kr. -5,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 776.783 kr. +3,9 pct.
  • Lønandel 74,2 (75,2)
  • Resultat af primær drift +2,082 mio. kr. +18,8 pct.

Nøgletal for Meyer & Bukdahl

  • Bruttoavance 9,1 mio. kr. +15,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 910.000 kr. -7,8 pct.
  • Lønandel 55,4 (52,1)
  • Resultat af primær drift +2,21 mio. kr. +4,0 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz