To designregnskaber: et godt og et skidt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

E-types og Bysted oplevede 2009 på hver sin måde. Den ene fulgte trenden – den anden gik mod.

For de to design-bureauer, Bysted og E-types, blev 2009 et år med en vidt forskellig udvikling.

Bysted oplevede sit dårligste år nogensinde, mens E-types gik mod den generelle udvikling på markedet og faktisk opnåede fremgang.

Ens for dem begge er dog, at de ser positivt på udviklingen i indeværende år.

For Bysted bød 2009 på en solid tilbagegang i bruttoavance og et bundlinje-resultat, der godt nok var med sorte tal – men også kun lige akkurat efter et meget markant fald.

“Når jeg er gladere for regnskabet end det umiddelbart ser ud, skyldes det, at vi tog fat om problemerne midt på året. Det virkede, og i 4. kvartal oplevede vi en positiv udvikling, som er holdt ind i det nye år”, siger adm. dir. Bo Søby Kristensen.

Hertil kommer, at bureauet ved indgangen til i år yderligere blev styrket gennem en fusion med designvirksomheden Gramstrup og en overtagelse af aktiviteterne i DesignPeople.

Særlig bureauets afdeling i Århus har været et smertensbarn, og det består nu udelukkende af Poul Søgren, der ejer 49 pct. af Bysted Jylland.

“Vi har fået fjernet underskuddet, men på sigt skal Bysted Jylland selvfølgelig tjene penge,” siger Bo Søby Kristensen og tilføjer, at man fortsat mener, at det har værdi at have en repræsentation i Århus.

Hos E-types kan adm. dir. Rasmus Ibfelt fortælle en helt anderledes historie.

“Vi oplevede et skidt 2008, men lærte lektien og oplevede så et 2009, der gik overraskende godt. Vi har simpelthen lært at være mere forretningsorienterede og er blevet bedre til at prissætte og styre ressourcerne,”, siger Rasmus Ibfelt.

Samtidig hjalp det, at bureauet i 2009 landede opgaver for både Mærsk og Tryg.

Nøgletal for Bysted

 • Bruttoavance 31,026 mio. kr. -20,1 ct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 620.520 kr. -23,3 pct.
 • Lønandel 76 (64)
 • Resultat af primær drift 0,555 mio. kr. -90,9 pct.

  Bysted Jylland’s regnskab var for 18 måneder. Bureaubiz har taget 2/3 af tallene og lagt dem sammen med tallene fra regnskabet for Bysted.

Nøgletal for E-types

 • Bruttoavance 17,0 mio. kr. +6,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 739.130 kr.
 • Lønandel 63 (74)
 • Resultat af primær drift 2,109 mio. kr. +378,2 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz