To digitale bureauer leverer kanonregnskaber

Finn Graversen,
journalist

Wunderman har rundet 400 mio. kr. i bruttoavance, og Novicell har fordoblet bundlinjen i 2019. Væksten er markant hos begge.

Aarhusianske Novicell har netop kunnet aflægge et regnskab med stor vækst på toplinjen, men endnu mere vækst på bundlinjen. Men selvom bureauet leverer store tal, så blegner de alligevel noget i sammenligning med Wunderman, der også netop har afleveret regnskab.

Wunderman har rundet 400 mio. kr.
At blive mere end 3-doblet i størrelse på 5 år er i sig selv imponerende. Men når udgangspunktet i 2015 var en bruttoavance på ca. 130 mio. kr., så er det helt i særklasse.

Men det er altså virkeligheden for Wunderman, som i 2019 rundede 400 mio. kr. i bruttoavance. Det er så stort, at Wunderman efterhånden ikke skal ses som blot et dansk bureau – men som et internationalt bureau, der er placeret i Danmark – hvilket faktisk også i sig selv er usædvanligt.

Man kan da også læse i beretningen, at Wunderman i tiltagende grad er eksponeret for valutakurs-udsving, hvilket tages i betragtning, når ledelsen forhandler kontrakter.

Det hedder endvidere, at bureauet har fortsat med at sprede risikoen på forskellige globale kunder, og at det er lykkedes at øge antallet af sådanne kunder i 2019.

Bureauet har afdelinger i Norge og Sverige og har nu også åbnet i Nordamerika samt APAC (AsiaPacific) således at man nu kan servicere kunder døgnet rundt 365 dage om året i samtlige tidszoner.

Det konstateres således tørt, at bureauets fokus på digital relationsmarkedsføring på tværs af kanaler fortsat nyder en stor efterspørgsel.

Det er dog også services, der har krævet en ret stor forøgelse af medarbejdertallet. Derfor falder nøgletallet Bruttoavance pr. medarbejder med over 20 pct. Medarbejderne er dog blevet tilsvarende billigere – den gennemsnitlige personaleomkostning falder ligeledes med mere end 20 pct., så bureauets lønsomhed er fortsat i top.

Der er kommet ca. 63 mio. kr. mere på bruttoavancen og af det beløb er ca. en femtedel endt på bundlinjen, der således steg med godt 13 mio. kr.

Regnskabet er også en god nyhed for adm. dir. Jan Werner. Godt nok indgår Wunderman i WPP, men han ejer fortsat ca. en tredjedel af bureauet, og der forventes at blive udbetalt godt 100 mio. kr. i udbytte.

Nøgletal for Wunderman

  • Bruttoavance 412,547 mio. r. +18,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,089 mio. kr. -23,1 pct.
  • Lønandel 48,3 (47,2)
  • Resultat før skat +132,809 mio. kr. +11,5 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Internationale aktiviteter fylder mere hos Novicell
Hos Novicell sker der også investeringer i internationale aktiviteter, og nu er man faktisk begyndt at tjene penge på dem. Bureauet har afdelinger i England, Spanien og Oslo samt planer om at åbne i Amsterdam.

“Vi har fordoblet medarbejderstaben på kontoret i London det seneste år, og har blandt andet flyttet nøglemedarbejdere fra Danmark til London for at håndtere en række nye, internationale kunder, som er kommet ind via London-kontoret. Successen i Storbritannien skyldes blandt andet, at danske CMS-platforme vinder frem, og derfor står vi som dansk bureau naturligvis særdeles stærkt,” siger adm. dir. Per Kirchner.

Bureauet har lagt ca. 40 mio. kr. i bruttoavance og af dem er ca. en fjerdedel endt på bundlinjen.

Novicell er desuden i gang med at ombygge en 6000 m2 stor lagerbygning i Aarhus til kontor.

“Vi købte først og fremmest bygningen for at gøre plads til vores egen voksende medarbejderstab. Men vi ser også nogle gode synergier i at kunne tilbyde mindre it-virksomheder at rykke ind i et kreativt fællesskab, hvor vi har mulighed for at inspirere hinanden,” siger Per Kirchner.

Wunderman omtaler slet ikke Covid19 i beretningen, mens Novicell i en pressemeddelelse noterer, at krisen vil få væksten til at flade ud. Bureauet er vokset med ca. 250 pct. på 5 år.

“Vores medarbejdere har i store træk kunnet løse deres opgaver hjemmefra, så selvom vi kommer ud af første halvår med en lavere vækst sammenlignet med sidste år, skal vi bestemt ikke klage. Hvis der er kommet noget positivt ud af krisen, så er det, at det digitale har fået endnu mere fokus, og det uforløste potentiale, som mange virksomheder har på den front, skal vi forsøge at forløse,” siger Per Kirchner

Nøgletal for Novicell

  • Bruttoavance 180,692 mio. kr. +27,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 759.210 kr. +4,8 pct.
  • Lønandel 70,2 (73,5)
  • Resultat før skat +19,224 mio. kr. +102,2 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz