To digitale bureauer med blandede resultater

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

DIS/Play satser på at løfte sig kreativt og kom rimeligt igennem 2009. Subsero måtte notere et magert år.

Der er betydelig forskel på størrelsen på de to digitale bureauer, DIS/Play og Subsero. Og de kom forskelligt gennem 2009. Men de er begge eksempler på, at fordi man er et digital bureau, så vokser træerne ikke ind i himmelen.

Værst gik det ud over Subsero, der måtte notere både et fald i bruttoavance og et overskud, der blev forvandlet til et lille minus.

Bureauet forklarer det med de generelt vanskelige markedsvilkår en for langsom tilpasning af kapacitets-omkostningerne samt engangsomkostninger til en flytning.

“Vi ser klare tegn på bedring. For os endte krisen 1. december sidste år, og siden har vi haft forrygende travlt – bl.a. med en række nye kunder. Faktisk har vi aldrig i vores 9-årige levetid haft et så godt 1. kvartal som i år. Vi tror så meget på fremtiden, at vi er begyndt at geare kraftigt op. 2 nye medarbejdere er allerede ansat, og 3 yderligere er under ansættelse,” siger partner Kristoffer Hamborg.

DIS/Play – tidligere Dansk Internet Selskab – er et digitalt bureau, som i sit udgangspunkt har været meget teknologi-fokuseret. Men som nu er i gang med at opruste kreativt. Lige som flere andre digitale bureauer.

Den talmæssige virkelighed er en bruttoavance med en marginal vækst – og et driftsresultat, der faldt med 25 pct. Først og fremmest som følge af stigende personaleomkostninger.

“Vi har gennem mange år haft en skarp medarbejderstab med mange virkelig dygtige udviklere. Men over de sidste år – og i takt med nye spændende kunder og opgaver – har vi styrket vores kreative afdeling og ansat nogle af de bedste folk på dette område,” siger adm. dir. Lasse Morell.

Dette er dog ikke forklaringen på de stigende personale omkostninger. Der er ganske enkelt tale om stigende lønninger.

“Markedet har godt nok været vanskeligere, men vi har fortsat et fornuftigt overskud, selvom vi har givet medarbejderne mere i løn,” siger Lasse Morell.

Virksomheden budgetterer med en vækst på 20 pct. i 2010 og har siden årsskiftet ansat otte nye medarbejdere.

Nøgletal for DIS/Play

  • Bruttoavance 38,417 mio. kr. +0,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 738.788 kr. +2,6 pct.
  • Lønandel 77 (74)
  • Resultat af primær drift +4,026 mio. kr. -25,5 pct.

Nøgletal for Subsero

  • Bruttoavance 6,7 mio. kr. -26,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 670.000 kr. -19 pct.
  • Lønandel 81 (67)
  • Resultat af primær drift -0,172 mio. kr. (+1,001 mio. kr. i 2008)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz