To jyske overskudsregnskaber

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Agency Spring og 727 har begge aflagt årsregnskab med overskud – det ene ti gange så stort som det andet.

To jyske reklamebureauer har netop fremlagt sorte tal på bundlinjen for det forskudte regnskabsår 2016/2017.

Hvor 727 fik vendt et større underskud til et overskud, præsterede Agency Spring for den samlede koncern et mere end dobbelt så stort overskud som året før.

Agency Spring
Med kontorer i Århus, København, Manchester og Ho Chi Minh City i Vietnam er Agency Spring blevet en større koncern med op imod 160 ansatte – en fordobling i forhold til for tre år siden, hvor bureauet blev til som en fusion mellem først Kernel og Simpatico og siden Recommended.

En fordobling er der også tale om, for så vidt angår økonomien, og det endda godt og vel. Det foregående regnskabsårs overskud på 2,139 mio. kr. blev nemlig øget med 126 pct. til 4,832 mio. kr. i regnskabsåret 2016/2017.

Det samlede resultat er ifølge regnskabet negativt påvirket af afskrivninger af goodwill fra opkøb og sammenlægning af aktiviteter, og resultatfremgangen er i det lys til at tage og føle på.

”Den store fremgang skyldes et øget fokus på at opdyrke nye kompetencer og på vores evne til at få de nye discipliner til at spille sammen med resten af organisationen. Men lige så væsentligt har vi haft en stærk tilgang af nye kunder,” siger adm. direktør Peer Brændholt ifølge en pressemeddelelse.

Bureauledelsen årets resultat som tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne.

Efter regnskabsårets afslutning har strategisk direktør Albert Funder overtaget posten som bestyrelsesformand for koncernen, og han siger om fremtidsudsigterne:

”Vi forventer ikke hurtig vækst i vores nye markeder. Men vi ved, vi har et af de bedste set-up på marketingimplementering i Europa. Så med en god portion vedholdenhed og tålmodighed har vi virkelig gode muligheder for både at vokse vores eksisterende bureauforretning i Danmark og Manchester og samtidigt at etablere vores produktionsset-up i nye markeder.”

Nøgletal for 2016/2017 (i parentes 2015/2016)
Nettoomsætning: 93,491 mio. kr. (74,392)
Bruttoresultat: 59,053 mio. kr. (49,601)
Resultat af ordinær primær drift: 7,269 mio. kr. (4,498)
Årets resultat: 4,832 mio. kr. (2,139)
Antal medarbejdere i gnmsn.: 158 (117)

727
727 måtte sidste år for første gang fremlægge et regnskab med røde tal på bundlinjen.

Forklaringen på det knap 2,6 mio. kr. store underskud var ifølge bureauledelsen et tab af markante kunder, og selv om udviklingen nu er vendt og bureauet atter i plus, har det netop afsluttede regnskabsår været præget af en forandringsproces, der blandt andet har medført væsentlige organisationstilpasninger.

Man har implementeret en ny go-to-market-strategi fokuseret omkring marketing, teknologi og forretningsudvikling, og resultaterne heraf vil, lyder det, slå igennem i kommende regnskabsår.

Adm. direktør Tom Elert fortæller, at bureauets aktivitetsniveauet lige nu er højt, og at man oplever kundetilgang.

”Vi har gennemført en succesfuld turn-around og leverede et positivt, men beskedent resultat. Det er vi egentlig tilfredse med, men har ønsker om bedre resultater. Det har vi historisk præsteret, og det forventer vi at kunne igen,” siger han til Bureaubiz.dk

Selskabet forventer da også at levere et ”forbedret positivt resultat” i det nye regnskabsår.

Nøgletal for 2016/2017 (i parentes 2015/2016)
Bruttofortjeneste: 13.172.381 kr. (11.807.873)
Driftsresultat: 595.299 kr. (-2.974.185)
Årets resultat: 403.511 kr. (-2.579.389)
Antal medarbejdere i gnmsn.: 23 (26)