To mediabureauer brød trenden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De tre første regnskaber fra mediabureauer viste stærke takter midt i en krisetid. Mindshare og Starcom kunne ikke helt leve op til trenden.

At mediabureauer i 2009 oplevede en faldende omsætning er helt naturligt, når mediemarkedet faldt med 15-20 pct.

Det spændende er, hvad der skete med bruttoavancen, og her kom Aegis og IUM ud med en stigning, mens OMG holdt niveauet.

Stærke resultater for et kriseår.

Den trend kunne Mindshare og Starcom ikke leve op til. Begge bureauer blev noteret til et fald i både bruttoavance og bundlinje.

“Kunderne skærer, hvad skal man gøre? Sådan er det. Og vores kunder har skåret lidt mere end markedet,” siger adm. dir. Martin Rasmussen, Mindshare og henviser til, at Mindshare indtil nu har ligget i top, hvad angår bruttoavance procent (bruttoavancens andel af omsætningen).

“Og vi øger den faktisk i 2009,” siger Martin Rasmussen og fortsætter: “Vi har hele tiden været foran resten af markedet på non-media delen. 2008 var over 40 pct., og i 2009 rammer vi 50 pct. – så vi starter fra et højere niveau, og de andre kommer efter det. Godt at se, for hele branchen.”

Han henviser i øvrigt til, at en række nye kunder vundet i 2009 først får effekt i 2010 – som f.eks. Canal Digital, Triumph, EDC, Stryhns, Egmont og Tæppeland. Derfor har man været tilbageholdende med at skære for meget i omkostningerne.

Starcom har i henhold til regnskabet skåret betragteligt i medarbejdertallet uden at have opnået en lige så markant besparelse i lønbudgettet.

Det er dog ikke lykkedes at få en forklaring fra adm. dir. Claus Dalgaard – og således heller ikke lykkedes at få oplyst udviklingen i medieomsætning, idet bureauet kun opgiver bruttoresultat.

Nøgletal for Mindshare

 • Omsætning 277,478 mio. kr. -23,8 pct.
 • Bruttoavance 31,546 mio. kr. -13,5 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 927.824 kr. -3,4 pct.
 • Lønandel 58 (55)
 • Resultat af primær drift +2,698 mio. kr. -57,2 pct.
 • Resultat før skat +3,201 mio. kr. -61,9 pct.

Nøgletal for Starcom

 • Omsætning – Ikke oplyst. i regnskabet
 • Bruttoavance 17,1 mio. kr. -9,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,221 mio. kr. 29,6 pct.
 • Lønandel 60 (61)
 • Resultat af primær drift +1,682 mio. kr. -15,1 pct.
 • Resultat før skat +1,846 mio. kr. -22,1 pct.

  Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz