To nye partnere i Klausen+Partners

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stærkt regnskab har udløst bonus til medarbejderne og udvidelse af ejerkredsen.

Dem der skaber resultaterne, skal også have andel i dem. Således ser adm. dir. og medejer i dialog-bureauet Klausen+Partners, Hans-Henrik Søndersted-Olsen, på tingene, og derfor er det en naturlig konsekvens af et særdeles stærkt regnskab, at man ved indgangen til i år har optaget to nye partnere.

Desuden fik alle medarbejdere en bonus i forbindelse med decemberlønnen. Hans-Henrik Søndersted-Olsen vil ikke oplyse beløbet – ud over at det var mere end småpenge. Efter bonus landede gennemsnitslønnen på 553.231 kr.

Desuden er to nøglemedarbejdere blevet optaget som partnere. Der er tale om Brian Carlson, der for nylig også blev udnævnt til kontaktdirektør, samt Jeppe Berggreen, der har titel af Business Development Director.

Brian Carlson (32) kom til bureauet for to år siden fra Rainmaker i Hjaltelin, Stahl gruppen.

Jeppe Berggreen (40) har været hos bureauet i halvandet år, og han har en fortid hos bl.a. Guava og Cubizz.

“En anden af mine filosofier er, at vi gerne vil have spredt ejerskabet på flere kompetencer, og samtidig kan vi sikre deres fremtidige tilknytning til bureauet,” siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

De nye partnere og bonussen udløses som nævnt af et regnskab, med markant vækst på både top- og bundlinie. Bureauets overskudsgrad blev på 26,3 mod 20,2, hvilket er noget af det bedste, man kan se i bureauverdenen. Godt nok bliver en overskudsgrad på 20 generelt set som anbefalelsesværdigt for et bureau – det er bare de færreste, der evner at komme derop.

Regnskabet er et produkt af både nye kunder og aktivitet hos de eksisterende.

“Specielt efteråret var travlt hos os. Foråret var ok, men det var som om, der gik hul på bylden i efteråret, og alt det opsparede skulle sættes i gang,” siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

Han vil ikke spå om fremtiden – blot konstaterer han, at man fortsat har travlt og at ambitionen er at kunne præstere et tilsvarende resultat i 2011.

Digital og dialog smelter i tiltagende grad sammen mange steder, Men Hans-Henrik Søndersted-Olsen har ingen ambitioner om, at Klausen+Partners skal være et digitalt bureau.

“Vores fokus er at skabe en effekt og overordnet arbejder vi med at skabe leads og gøre det gennem en kontinuerlig dialog mellem firmaerne og deres kunder. Det digitale indgår lige som mange andre ting, og vi er så digitale, som vi skal være,” siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

Nøgletal for Klausen+Partners

  • Bruttoavance 14,0 mio. kr. +28,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,077 mio. kr. +8,7 pct.
  • Lønandel 51,4 (57)
  • Resultat af primær drift +3,688 mio. kr. +67,9 pct.

    Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz