To PR-bureauer øgede overskuddet med 5 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Geelmuyden.kiese og House of Communication har samme ejere – og lægges sammen fra og med i år. I 2014 forbedrede de begge indtjeningen.

De to skandinavisk ejede PR-bureauer, Geelmuyden.kiese og House of Communication, øgede deres bundlinje betragteligt i 2014. Faktisk med så meget som ca. 5 mio. kr.

Der var dog bestemt plads til forbedringer, da 2013-resultaterne ikke var prangende. Geelmuyden.kiese havde et 0-resultat i 2013, mens House of Communication havde underskud. I I 2014 blev det så til et overskud i Geelmuyden.kiese på 2 mio. kr. og et overskud i House of Communication på 1,4 mio. kr.

De er begge en del af den norske gruppe, Geelmuyden.kiese, som overtog House of Communication i 2013. Det er besluttet at fusionere dem nu, så derfor er det sidste gang, regnskaberne er opgjort selvstændigt. For 2015 vil de optræde som et bureau – og dermed formentlig være Danmarks største PR-bureau.

Til sammen havde de knap 40 mio. kr. i bruttoavance, hvilket er lig med en vækst på ca. 5 pct.. Her er det Geelmuyden.kiese, der er vokset, mens House of Communication oplevet et marginalt fald.

Sidstnævnte er blevet skåret til, så færre mennesker har leveret en bruttoavance på niveau med 2013 – og dermed en væsentligt forbedret indtjening.

Hos Geelmuyden.kiese har det været fusionsomkostninger, der belastede regnskabet for 2013.

Nu er organisationerne og økonomien så på plads – men fremtiden handler ikke om at optimere indtjeningen. Der står fortsat investeringer på dagsordenen.

“Et bureau skal altid udvikle sig og derfor skal vi fortsat investere – bl.a. i udvikling af medarbejderne,” siger adm. dir. Morten Jørstad.

Investeringerne i medarbejdere har desuden et bredt sigte i forhold til at forstå og håndtere kommunikation. F,eks. sendte bureauet i 2013 alle medarbejdere på kreativ basis.

“I Geelmuyden.kiese er det ikke et mål i sig selv at være størst. Størrelse og vækst kommer som et resultat af den kvalitet og de resultater, vi leverer til vores kunder. vores fokus er at skabe ændringer gennem kommunikation med udgangspunkt i kundens udfordringer og målsætninger,” siger Morten Jørstad og fortsætter:

“Derfor har vi gennem de seneste år investeret betydeligt i kreativitet, livsstil og digital ekspertise som et supplement til vores kerneområder. Resultatet er, at stadigt flere kunder bruger os til stadigt flere opgaver.”

Nøgletal for Geelmuyden.kiese

  • Bruttoavance 26,617 mio. kr. +9,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 887.233 kr. +5,4 pct.
  • Lønandel 73,6 (76,2)
  • Resultat af primær drift 2,089 mio. kr. +2479 pct.

Nøgletal for House of Communication

  • Bruttoavance 12,977 mio. kr. -2,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 763.353 kr. +20,8 pct.
  • Lønandel 59,9 (76,7)
  • Resultat af primær drift +1,418 mio. kr. (-1,7 mio. året før)

    House of Communication er et dansk baseret bureau, men tallene rummer også aktiviteter i de øvrige skandinaviske lande.