To pr-bureauer ud med pæne regnskaber

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Først og fremmest bundlinjen blev forbedret i Publico og Rostra.

Det er ikke de store tal – men de er pæne og nydelige – regnskaberne for de to pr-bureauer, Rostra og Publico.

Lille fremgang på bruttoavancen og en klart bedre fremgang på bundlinjen. Specielt Rostra forbedrede sin indtjening.

Hos Publico er man tilfreds med udviklingen – også selvom man har måttet notere en faldende omsætning. Men det hænger sammen med en omlægning af bureauet.

Publico er flyttet sig fra at være en mere operationel tekstfabrik til i højere grad at være en kommunikationsrådgiver.

“Det betyder, at vi er kommet tættere på kunderne, og at vi nu leverer relativt flere af vores egne timer til analyser, strategi og kommunikation – og relativt færre underleverandørtimer. Ændringen afspejler sig i både toppen og bunden af regnskabet, som udelukkende styrker vores tro på os selv, på strategien og på fremtiden,” siger adm. dir. Uffe Lyngaae.

Troen på fremtiden indebærer desuden, at man har udvidet både lokalerne og medarbejderstaben.

“Med et nyvundet kampagneudbud for Social- og Integrationsministeriet, stor gejst og en sund økonomi forventer vi også i det kommende år at vokse stille og roligt. Vi fastholder vores fokus på at spille en stærk rolle som leverandør af analytisk veludtænkte og kreativt veludførte kommunikationsløsninger. Desuden forventer vi også at høste frugten af, at vi nu er eksklusiv dansk repræsentant i et internationalt PR-netværk,” siger Uffe Lyngaae.

Medarbejderstaben kan desuden glæde sig over, at 10 pct. af overskuddet hvert år investeres i efteruddannelse. Det skal skærpe bureauets færdigheder og mulighed for at levere fuldendte kommunikationsløsninger i både private virksomheder og større offentlige holdningskampagner.

Nøgletal for Publico

  • Bruttoavance 4,7 mio. kr. +4,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 671.429 kr. +4,4 pct.
  • Lønandel 63,5 (66,6)
  • Resultat af primær drift +0,764 mio. kr. +24,8 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Rostra

  • Bruttoavance 10,6 mio. kr. +5,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 815.385 kr. +5,0 pct.
  • Lønandel 63,6 (65,0)
  • Resultat af primær drift +1,631 mio. kr. +49,5 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz