To store digitale bureauer gik hver sin vej

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Valtech gik stærkt frem i 2014 og 4-doblede overskuddet, mens DIS/Play måtte notere et mere magert år.

Valtech og DIS/Play hører til landets største digitale bureauer. Men hvor DIS/Play i 2013 var 4. størst foran Valtech på 5. pladsen, så er rollerne blevet byttet om i 2014.

Faktisk så meget, at Valtech efter et år med markant vækst kan være på vej op på en 2. eller 3. plads, mens DIS/Play risikerer at rykke en plads ned.

DIS/Play er ikke kommet ud med et dårligt regnskab – det er bare lidt mere magert med et lille fald i bruttoavance og overskud – som dog fortsat er solidt. Bureauet fremhæver selv investeringer som en af forklaringerne på resultatet.

Så har der været helt anderledes gang i Valtech, der øgede bruttoavancen med over 20 mio. kr. og mere end 4-doblede overskuddet til 8,6 mio. kr.

Årsagerne er flere.

“For det første har vi opnået en god udnyttelse af vores kapacitet. Vores belægning er en nøgle til både at vokse og styrke indtjeningen,” siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen og konstaterer med tilfredshed, at bureauet nu indtjeningsmæssigt er tilbage, hvor det skal være. Det er det bedste resultat siden 2008.

Men markedet har også udviklet sig gunstigt.

“De digitale ambitioner er langt højere forankret i virksomhedernes organisation. Toplederne har set, hvad disruptive tjenester som f.eks. Uber kan gøre ved en branche, og derfor står den digitale udvikling på deres dagsorden. Det er en fordel for et bureau som vores,” siger Carsten Brogaard Jensen.

Han henviser her til ikke bare Valtech i København men til det forhold, at Valtech opererer i en større international organisation. Han har selv ansvaret for en række europæiske lande.

“Vi arbejder med projekter, hvor vi hjælper virksomheder med at udvikle og implementere en digital udvikling – og der er ikke tale om bare lokale udviklings-projekter, men om store globale projekter,” siger Carsten Brogaard Jensen og fortsætter:

“Det indebærer store teams på måske 10-15 mand, der også skal repræsentere forskellige kompetencer. Den slags projekter kan man kun håndtere, hvis man har en vis størrelse. At være en del af en international organisation gør os stærkere.”

Mangler folk

Den internationale organisation spiller i hans optik også en rolle i forhold til at gøre Valtech til en attraktiv arbejdsplads.

“Når man går fra at arbejde med projekter til et par mio. kr. til et par mio. euro, så bliver det mere spændende. Desuden kan vi tilbyde muligheden for internationale karrierer, og Valtech i København har sendt mange mennesker ud. Senest havde vi en kollega, der nu sidder i ledelsen af Valtech i Sidney,” siger Carsten Brogaard Jensen og fortæller, at Københavner-kontoret konstant har 15-20 nationer repræsenteret. Så det interne sprog er nu engelsk.

At have en attraktiv arbejdsplads er dog ikke nok til, at han har de folk, han har brug for.

“Lige som mange andre i branchen, så har vi problemer med at skaffe folk med de rigtige kompetencer. Aktuelt kan jeg godt bruge op mod 20 medarbejdere,” siger Carsten Brogaard Jensen og konstaterer, at udklækning af nye og flere talenter er eneste vej ud af rekrutteringsproblemerne.

Flere nye folk ville kunne øge væksten – han ser dog optimistisk på udviklingen. Første del af 2015 har budt på 2-cifret vækst og overskudsgraden er også blevet løftet.

Nøgletal for Valtech

  • Omsætning 102,151 mio. kr. +34,6 pct.
  • Bruttoavance 84,613 mio. kr. +33,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 854.677 kr. +9,3 pct.
  • Lønandel 71,6 (74,8)
  • Resultat af primær drift +8,621 mio. kr. +334,1 pct.

Nøgletal for DIS/Play

  • Omsætning 69,348 mio. kr. -2,3 pct.
  • Bruttoavance 63,26 mio. kr. -2,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 821.558 kr. +0,3 pct.
  • Lønandel 76,4 (76)
  • Resultat af primær drift +7,83 mio. kr. -11,8 pct.