To Trekants bureauer gik hver sin vej

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den ene gik frem – den anden gik tilbage. Men begge bruger ganske meget på medarbejdere.

Kommer man fra København og kører hen over Lillebæltsbroen, så skal man dreje ned sydpå for at komme til Kolding og op nordpå for at komme til Vejle.

Det billede passer meget godt til udviklingen i de to trekants-bureauer, Masters i Kolding og Metaphor i Vejle. De gik hver sin vej i 2010. Masters bruttoavance gik ned – Metaphor havde markant vækst og gik op.

Masters har en for lav gennemsnitsløn til at optræde som socialkontor i Bureaubiz’ årlige bureauanalyse – men ellers kvalificerer bureauet sig på mange måder til kategorien.

En af årsagerne til, at bureauets tal ser ud som de gør, er nemlig, at bureauet i to år i det store og hele har holdt fast i medarbejderne trods faldende aktivitet.

“Det skyldes, at vi synes, vi har de rigtige medarbejdere, og derfor nødig ville skille os af med dem. Samtidig var der udsigt til, at der ville komme nye projekter. Problemet var, at de blev ved med at blive skubbet, og det må vi så betale en pris for,” siger dir. Marianne Hjaltelin og fortsætter:

“Likviditeten har hele tiden været god, og fra slutningen af 2010 og her i 1. kvartal er det gået rigtig godt. vi har lavet et overskud på 600.000 kr. i 1. kvartal, og jeg tør ikke tænke på, hvordan det var gået, hvis vi havde skåret ned.”

Hos Metaphor er det en meget oplagt forklaring på den markante vækst: bureauet overtog i begyndelsen af 2010 Danfoss’ reklamebureau G1 Advertising.

Faktisk havde Knud Erik Knudsen håbet på lidt mere.

“Vi havde faktisk sat snuden op efter noget mere, og der har også været omkostninger i forbindelse med indkøringen. Det er nok ikke så usædvanligt, men det kan selvfølgelig ses i regnskabet,” siger Knud Erik Knudsen og fortsætter:

“På den baggrund er vi tilfredse med at komme ud med et forbedret overskud. Der er dog ingen tvivl om, at nøgletallene skal forbedres, og vi har brugt året på at få de indre strukturer på plads og geare os til det marked, vi skal møde.”

Lige som hos Masters har Metaphor oplevet en god start på året.

Nøgletal for Masters

 • Bruttoavance 10,1 mio. kr. -9,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 561.111 kr. -4,2 pct.
 • Lønandel 83,6 (80)
 • Resultat af primær drift -0,505 mio. kr. (+0,276 mio. i 2009)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Metaphor

 • Bruttoavance 16,8 mio. kr. +47,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 672.000 kr. -5,7 pct
 • Lønandel 72,7 (71,4)
 • Resultat af primær drift +0,86 mio. kr. +266 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz