To webbureauer – to stærke regnskaber

Peter Engholm
25@mail.dk

Regnskaberne fra DIS/Play og Peytz & Co ligner hinanden – flot fremgang i både bruttoavance og overskud. Det ene er dog noget bedre til at tjene penge end det andet.

2010 var et fint år for Peytz & Co. Direktør og partner Christian Peytz er “grundlæggende godt tilfreds”, og med god grund: Bureauets bruttoavance steg 26 pct. til næsten 36 mio. kr., og overskuddet blev mere end fem-doblet.

Nøgletallene ser fine ud – inkl. en faldende lønandel. Så man kommer let til at fremstå som en anden gammeldags, fejlfindende lærer, hvis man peger på skønhedspletter i regnskabet.

Den ene hiver Christian Peytz imidlertid selv frem, om end det er luksusbetonet:

“Vi har været gazelle-virksomhed fire år i træk – og bliver nok også i år. Men vi har nået en størrelse, hvor det begynder at blive svært at nå tilsvarende vækstprocenter. Vi orker det ikke,” medgiver Christian Peytz.

Væksten har i øvrigt gjort, at bureauet nu er inddelt i seks enheder: Drupal CMS, nyhedsbreve, digital strategi, design, analyse og specialløsninger.

“Opdelignen er sket for at bibeholde fokus og overblik – og for at medarbejderne fortsat har prioriteringerne tæt på sig,” siger Christian Peytz.

Tilbage til 2010-regnskabet – og en bruttoavance pr. medarbejder, der ganske vist steg godt 13 pct. i forhold til året før, men som stadig ligger en kende under bureaunormen.

“Det er vist kendetegnende for webbureauer: Vi har ikke underleverandører, som f.eks. reklamebureauerne har det med produktionsselskaber. Vi afleverer typisk ikke bare en løsning, men mere en ongoing proces, hvor vi – af hensyn til kunden – fastholder en løbende kontrol. Og det udelukker en høj grad af outsourcing,” siger Christian Peytz.

Det meste af det ovennævnte kan DIS/Play nikke genkendende til: Et stærkt 2010-regnskab med en bruttoavance, der steg 26 pct., og et (i forvejen pænt) overskud, der voksede betydeligt. Lønandelen faldt, men bruttoavancen pr. medarbejder ligger en tand under normen.

“Det er et bevidst valg. Vi har inhouse produktion og outsourcer stort set ikke. Dermed bevarer vi det fulde overblik, hvilket kunderne værdsætter. Til gengæld må vi acceptere perioder med ledig tid. Dét har så den fordel, at vi – i modsætning til reklamebureauer – ikke har arbejdsuger på 60-70 timer i peakperioder,” siger Lasse Morell, adm. direktør i DIS/Play.

Han noterer en generel fremgang i markedet, hvor nye kunder kommer til, og eksisterende kunder skruer op for blusset. Og den digitale “kollektion” er blevet større.

“En af driverne er mobilmarkedet. Førhen skulle kunderne have lavet en hjemmeside – det skal de sådan set stadig, men nu følger typisk også et mobilt website og to applikationer. Og når det gælder applikationer, f.eks. fra offentlige institutioner, så kommer bureauerne ind i processen fra begyndelsen, fordi det kreative islæt og brugervenligheden vægtes så højt,” siger Lasse Morell.

Nølgetal for Peytz & Co

  • Bruttoavance 35,9 mio. kr. +26 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 732.653 kr. +13,1 pct.
  • Lønandel 73,1 (78,8)
  • Resultat af primær drift +2,097 mio. kr. +477,7 pct. 

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nølgetal for DIS/Play

  • Bruttoavance 48,447 mio. kr. +26,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 756.984 kr. +2,5 pct.
  • Lønandel 69,4 (76,7)
  • Resultat af primær drift +8,893 mio. kr. +120,9 pct.