Top-erhvervsmand dropper formandspost i nyt bureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

OMI People havde brug for et topnavn med signalværdi. Det blev Lars Nørby Johansen, fortaleren for god virksomhedsledelse. Nu har han trukket sig som formand efter et regnskab med flere kritiske bemærkninger fra revisoren.

OMI People er et nyt bureau, der har søgt at gøre sig bemærket på flere områder. F.eks. investerede man før sommerferien i en annoncekampagne med helsidesannoncer i bl.a. Børsen.

Og til formandsposten hentede man en højtprofileret erhvervsmand i skikkelse af Lars Nørby Johansen, der i 2002 som formand for Nørby-udvalget stod bag rapporten “Corporate Governance i Danmark – anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark”. Den tidligere koncernchef for Group 4 Falck er i dag bestyrelsesformand i Falck, William Demant Holding og Georg Jensen – men ikke længere i OMI People.

For bureauet har også gjort sig bemærket på anden vis – f.eks. med kritiske revisorbemærkninger i regnskabet og ved at være involveret i en tvangsopløsning af et andet selskab.

Lars Nørby Johansen begrunder sit formands-stop med, at det ikke gik stærkt nok med at etablere netop god virksomhedsledelse.

Regnskabet for bureauets første år, 2009, beretter således om et ulovligt anpartslån, en tabt selskabskapital og om, at selskabet ikke har overholdt bogføringslovens bestemmelser.

“Der er kritiske bemærkninger fra revisoren – ikke at de hindrede en godkendelse af regnskabet, men jeg har ikke desto mindre trukket mig som bestyrelsesformand. Det skyldes bl.a., at det ikke er gået stærkt nok med at få etableret god virksomhedsledelse. Og jeg vedstår, at jeg er eksponent for corporate governance,” siger Lars Nørby Johansen.

Men det var nu ikke derfor, at OMI People tilbød hvervet til Nørby Johansen.

“Hvad er det, kunderne efterspørger i en nystartet virksomhed? Tryghed. Og da vi af gode grunde hverken havde trackrecord eller kundereferencer, søgte vi en kendt erhvervsmand, der står for denne tryghed – ikke så meget corporate governance. Den slags er meget svært at levere i et opstartsår,” siger Claus T. Hansen, stifter af OMI People.

Og bureauet har da også reklameret med sin formand på forsiden af sit site: “Med Lars Nørby Johansen som formand for vores bestyrelse, Henrik Nørgaard som adm. direktør og OMI’s stifter Claus T. Hansen har vi sammensat, vel nok branchens stærkeste team”. Nu er Lars Nørby Johansen så strøget fra sitet.

Men hvilket signal sender det, når mr. Corporate Governance trækker sig som formand hos jer?

“Det må folk selv vurdere. Vi har fået 12-15 nye kunder, der har vækstet med os og er tilfredse – det er vores endorsement,” siger Claus T. Hansen.

Bureauet tænker dog fortsat i formandens signalværdi, for Claus T. Hansen har følgende, foreløbige, udmelding om afløseren for Lars Nørby Johansen:

“Det bliver en spændende person – og most likely en kendt erhvervsmand. Vi forventer at have det på plads om 14 dage.”

På sidelinjen af OMI People ses et andet bureau – Playgrround (med to r’er) – der imidlertid næppe har haft en kundetilgang i den størrelsesorden, som Claus T. Hansen nævner for OMI People. Playgrround, der blev stiftet omtrent samtidig med OMI People, er nemlig under tvangsopløsning.

“Det er ikke noget, jeg har været inde over. Jeg har haft en konkurrenceklausul, og det har mest været et kontorfællesskab,” siger Claus T. Hansen om relationerne til Playgrround.

Men så beskeden behøver OMI-stifteren ikke at være, for det viser sig, at OMI People ejer 21,5 pct. af Playgrround, og at Claus T. Hansen har været direktør i Playgrround – og fortsat sidder i bestyrelsen. Direktør-tjansen varede ganske vist kun en enkelt dag, men meddelelserne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om hhv. ind- og udtrædelse af direktionen kom med en lille måneds mellemrum.

Forelagt disse oplysninger svarer Claus T. Hansen:

“Det var en fejl fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Da der har været sammenfald mellem nogle af OMI’s aktionærer og Playgrround’s aktionærer, er der på et tidspunkt lavet et aktiebyt – derfor står OMI som ejer af 21,5 pct,” lyder det fra Claus T. Hansen og tilføjer, at han desværre ikke kan være behjælpelig omkring driften af Playgrround.

Ifølge meddelelserne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var bureauet uden direktør i halvanden måned, indtil Claus T. Hansens søster, Lotte Louise Hansen, trådte ind på posten.

Hun fratrådte dog igen d. 12. marts i år, uden at der blev udpeget en ny – og tre måneder senere begærede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen selskabet tvangsopløst.

En sådan tvangsopløsning kan udløses af manglen på en direktion, men der er heller ikke indsendt regnskab for selskabet.