Tre digitale bureauer: to med fremgang – et med fald

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dwarf, Responsfabrikken og 1508 kom ud af 2011 på hver sin måde. Specielt det ene havde et godt år.

For det digitale bureau Dwarf blev 2011 et temmelig godt år med flot vækst i aktiviteten og endnu mere markant vækst på bundlinjen.

Hvad angår det sidste kan man dog indvende, at det er lidt de små tals logik, for bureauet fungerer på en relativt lille overskudgrad, og det er lettere at fordoble den fra 2 til 4 end fra 10 til 20.

Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at fremgangen er der. Og adm. dir. Kim Skjoldborg er da også ganske godt tilfreds. Han fremhæver en organisatorisk udvikling som en af forklaringerne.

“Vi har arbejdet meget på at uddelegere ansvar og decentralisere beslutningsprocesserne og i den sammenhæng har vi haft alle projektledere og afdelingsledere på lederkursus. Jeg tror, at den proces har virket for os i det forgange år,” siger Kim Skjoldborg.

Bureauets nøgletal skal desuden vurderes i lyset af, at man opererer med en bonusordning for alle medarbejdere. Oven på et godt år har det selvfølgelig øget lønomkostningerne – og reduceret overskuddet.

De digitale bureauer ser i Bureaubiz’ foreløbige opgørelser ud til at komme ud af 2011 med en flot fremgang over gennemsnittet for alle bureauer.

Dwarf kan endda glæde sig over at være vokset lidt mere end gennemsnittet for de digitale bureauer. Det kan Responsfabrikken dog ikke – selvom bureauet trods alt kom ud med vækst på toplinien.

Responsfabrikken måtte dog notere et fald på bundlinien, men kan til gengæld notere sig nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og lønandel på et højere niveau end Dwarf.

Til gengæld må 1508 spise det sure æble, at 2011 blev et år med tilbagegang. Både på toppen og bunden, hvor et plus sidste år blev vekslet til et lille minus i år.

Der er dog en særlig forklaring på minusset. Bureauet har foretaget en større nedskrivning på goodwill efter købet af Enzym i 2008, og uden den nedskrivning ville overskuddet faktisk have været lidt bedre end i 2010. Så driften blev rent faktisk forbedret.

Adm. dir. Line Rix fremhæver da også, at man har skåret alt fedt fra. Bruttoavancen pr. medarbejder og lønandelen er således forbedret.

“Den gode nyhed er heldigvis, at 2012 tegner til at blive meget bedre end både 2010 og 2011. Vi har fået en lang række nye kunder – blandt andre eBay, Brødrene AO, Aalborg Universitet og Danmarks Idrætsforbund – og resultaterne er bedre end vores budget,” siger Line Rix.

Desuden stiftede 1508 i begyndelsen af 2011 designbureauet Liebling, hvor fem medarbejdere flyttede med over. Dette bureau præsterede i 10 måneder af 2011 en bruttoavance på ca. 1,8 mio. kr.

Nøgletal for Dwarf

 • Bruttoavance 22,604 mio. kr. +17,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 684.970 kr. +14,1 pct.
 • Lønandel76,8 (77,1)
 • Resultat af primær drift +0,942 mio. kr. +139,7 pct.

Nøgletal for Responsfabrikken

 • Bruttoavance 15,9 mio. kr. +5,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 836.842 kr. +0,2 pct.
 • Lønandel 64,5 (60,2)
 • Resultat af primær drift 1,965 mio. kr. -10,5 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for 1508

 • Bruttoavance 26,951 mio. kr. -8,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 641.690 kr. +6,9 pct.
 • Lønandel 76,5 (78,7)
 • Resultat af primær drift -0,385 mio. kr.