Tre nye kunder til Par No 1 i København

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

En aktivitet for Kræftens Bekæmpelse, fem film for Region Midtjylland og et digitalt mødested for specialbørnehavnen Mælkebøtten i Svaneke til Uberkant, der til september skifter navn.

Par No 1 i København har fået tre nye kunder. Og nyt er også bureauets navn, for til september skifter man officielt Uberkant-navnet ud. Der sker, efter at A-pressen tidligere solgte bureauet mod at få 30 pct. af aktierne i Par No 1-koncernen.

Reklamebureauet Os er også en del af Par No 1, og holder også til i København, men dette bureau beholder sit navn – så sku’ dét være på plads.

De tre nye kunder er Kræftens Bekæmpelses, Region Midtjylland og en bornholmsk specialbørnehave.

“Aktiviteten for Kræftens Bekæmpelse er et alternativ til den nuværende rygestop-indsats, hvor man melder sig til en gruppe og deltager i et fem uger langt forløb. Dette koncept, der skal sikre rekruttering til de kommunale rygestoptilbud, tager udgangspunkt i en individuel start. Vi har leveret en værktøjskasse til aktiviteten, og den har digitale udvidelsesmuligheder,” siger Rene Frederiksen, direktør i Uberkant/Par No 1 i København.

Bureauet blev valgt for sit kendskab til målgruppen, der bedst kan betegnes som et typisk FOA-medlem.

Region Midtjylland har valgt at placere udvikling og distribution af fem film om regionens præhospital og akutmodtagelse her.

“Læringsfilm og storytelling er en del af bureauets kompetencer, så den ligger ligefor. Derudover skal vi udvikle et digitalt mødested for specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke på Bornholm. Dette koncept forventer vi os meget af, og vi vil søge at sælge det videre til andre institutioner. Skolekom-systemet fungerer fint, så man kan undre sig over, at børnehaver ikke har noget tilsvarende,” siger Rene Frederiksen.