Tre pr-bureauer havde tilbagegang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Geelmuyden.kiese, Dreyer & Kvetny og Kaster kom alle ud af 2012 med fald på både top- og bundlinien.

2012 blev ikke et år med vækst for tre pr-bureauer. Både Geelmuyden.kiese, Dreyer & Kvetny samt Kasters måtte alle notere fald i både bruttoavancen og bundlinjen.

Værst gik det for Kasters, som faldt så meget, at det også blev til et minus. De to andre opretholdt et rimeligt plus på bundlinjen.

Baggrunden for udviklingen i Kasters er, at det i sommeren 2012 blev besluttet at gennemføre navneskift, rebrande og reorganisere virksomheden med virkning fra årsskiftet 2012/13.

“Det har krævet både mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer og flyttet fokus fra kerneforretningen,” lyder det i ledelsesberetningen.

Hos Geelmuyden.kiese erklærer man sig tilfreds med resultatet. Bureauet noterer, at godt nok er honoraromsætningen faldet, men nettoomsætningen er status quo, og man har fastholdt sin position i markedet.

”Vi har haft fokus på at styrke og udvikle vores konsulenter og rådgivere for at øge vores faglige og kommercielle bredde. Det er lykkedes til fulde. Og vi er i dag et endnu bedre team. Jeg er rigtig stolt af den indsats, som årsregnskabet for 2012 er et resultat af,” siger adm. dir. Maria Steno og fortsætter:

”Vi har desuden lavet nogle tilpasninger i ledelsen i starten af 2013. Peter Goll er tilbage som ny Nordisk kundedirektør, og Nikolaj Buchardt er tiltrådt som ny kommerciel direktør. Begge disse tiltag sker for at styrke vores forretningsmæssige position og udnytte synergierne mellem vores forskellige afdelinger i Norden.”

Bureaubiz har nu registreret ialt 11 pr-bureauers regnskaber, og tendensen er en stigende bruttoavance – men en faldende indtjening.

Nøgletal for Geelmuyden.kiese

 • Bruttoavance 20,634 mio. kr. -2,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 897.130 kr. +1,5 pct.
 • Lønandel 67,8 (63,9)
 • Resultat af primær drift +1,764 mio. kr. -42,2 pct

Nøgletal for Dreyer & Kvetny

 • Bruttoavance 6,7 mio. kr. -2,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 670.000 kr. +6,8 pct.
 • Lønandel 72,7 (70,4)
 • Resultat af primær drift +0,439 mio. kr -39,4 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Kasters

 • Bruttoavance 3,4 mio. kr. -39,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 566.667 kr. -19 pct.
 • Lønandel 99,8 (71,2)
 • Resultat af primær drift -0,731 mio. kr. (+0,443 mio. året før)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz