Tre store bureauer skal dele beskedent budget

Peter Engholm
25@mail.dk

Væksthus Midtjylland har i tredje forsøg afsluttet sit udbud om markedsføringsydelser. En professionel slutspurt, forlyder det, men budgettet er sat forsigtigt.

Skal man være lidt positiv over Væksthus Midtjylland  … ja, så bliver det første gang, vil nogle sikkert indvende. For væksthusets udbud om markedsføringsydelser er – som Bureaubiz har omtalt – blevet annulleret ikke én, men to gange, efter at først 15 og i anden omgang 21 bureauer/konstellationer havde budt sig til.

Tredje gang har vist sig at være lykkens gang, for udbuddet – i form af en rammeaftale – blev ikke annulleret, men er tilmed afsluttet. En proces, der har fået positiv kritik af de involverede – også blandt de bureauer, der ellers ikke blev udvalgt.

15 bureauer havde denne gang afgivet tilbud til Væksthus Midtjylland, som indledningsvist vurderede, om tilbuddene kunne leve op til udbuddets betingelser. Her sorterede man 7 fra, og de resterende 8 blev bedømt i en egentlig tilbudsevaluering (honorar/tilbudspris 40 pct, kompetencer 30 pct. og kvalitetssikring 30 pct.).  Bureauerne har efterfølgende fået en omfattende evaluering retur.

”Bedre sent end aldrig – denne tilbagemelding var i hvert fald professionel, langt over det normale niveau … og lidt en overraskelse set i lyset af, hvordan processen har været håndteret,” lyder det fra en bureaudirektør, der ønsker at være anonym. Vedkommende står – erfarer Bureaubiz – ikke alene med den opadvendte tommelfinger.

De tre bureauer, der scorede højest i bedømmelsen, og som nu er valgt på Væksthus Midtjyllands rammeaftale, er:

 • Advice
 • Envision
 • Operate

Bureauerne skal nu i miniudbud om væksthusets markedsføringsydelser de kommende fire år. Der er ikke sat noget budget på, men i et svar på et spørgsmål fra en potentiel tilbudsgiver svarer væksthuset:

”Værdien af rammeaftalen, som min. forventes at være i omfanget af 3 til 4 mio. kr. ex. moms. Både værdien og antallet af miniudbud i den 4-årige periode vil i øvrigt i vid omfang afhænge af bevillinger og støttetilsagn, som Væksthus Midtjylland modtager i perioden.”

Noget tyder således på, at de valgte bureauer skal i kamp om et forholdsvist beskedent beløb, for de 3-4 mio. kr. dækker hele perioden på fire år og er “alt inkl.” – også eventuelle mediaindrykninger.

Men herfra kan Væksthus Midtjylland – ved at nævne en minimums-forventning – kun overraske positivt, således som det var tilfældet ved afslutningen af deres tredje udbuds-forsøg.

Noget andet, der taler for et vist aktivitetsniveau, er opgaverne, der er nævnt i Væksthus Midtjyllands udbud om markedsføring. Væksthuset understreger dog, at rammeaftalen ikke giver leverandørerne krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal opgaver – og udelukker heller køb af markedsføringsydelser hos andre leverandører.

 • Kommunikation,
 • Nyhedsbreve og – magasiner
 • Pjecer, foldere, brochurer mv.
 • Presseydelser herunder bistand til redigering af ordregivers egne tekster
 • Hjemmesider mv.
 • Sociale medier
 • Designopgaver, manualer, koncepter mv.
 • Kommunikationsstrategi
 • Evaluering af kommunikationsydelsen
 • Kampagner,
 • Foranalyser og udarbejdelse af kampagnekoncept
 • Kampagnestrategi og -planlægning
 • Kampagnematerialer
 • Projektstyring og koordinering
 • Evaluering af kampagnen
 • Phonerydelser
 • Dialogaktiviteter typisk med jobcentre og andre samarbejdsparter
 • PR
 • Markedsføring,
 • TV-/radiospots
 • Bannere
 • Reklamematerialer, konferencematerialer (f.eks. kuglepenne, blokke, mapper mv. )
 • Events (typisk i f.m. konferencer, åbningsarrangementer, åbent hus-arrangementer o.lign.)