Tredje forsøg på offentligt udbud møder også kritik

Peter Engholm
25@mail.dk

En markedsføringsopgave for Væksthus Midtjylland blev udbudt og annulleret to gange. Nu forsøger man igen, bredt og enkelt, men ”det er ikke i orden på nogen måde”, siger branchedirektør. En anden brancheforening er dog knap så kritisk.

Tredje gang er lykkens gang, siges det – men tredje udgave af et udbud hos Væksthus Midtjylland er ikke kommet specielt lykkeligt fra start, idet særligt én vending vækker voldsom kritik hos Kreativitet & Kommunikation, tidl. DRRB.

Formålet er ellers ædelt hos væksthuset, der er en erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i Region Midtjylland: At hjælpe iværksættere og virksomheder med at kortlægge vækstmuligheder.

Men hidtil er det gået den modsatte vej, når det gælder opgaven om at markedsføre innovationssystemet i Region Midtjylland – for her anmodede først 15, siden 21 bureauer om prækvalifikation til udbuddet, som imidlertid i begge tilfælde blev annulleret – hvilket Bureaubiz tidligere har beskrevet.

Seneste annullering fandt sted i august, og herfra så det ud til at lysne, fordi man i tredje forsøg lægger det både bredere og enkelt op: Ikke et udbud om en konkret opgave, tildelt ét bureau, men en fireårig rammeaftale, der omfatter markedsføringsydelser i bred forstand til Væksthuset, og som tre bureauer i sidste ende kommer på.

Og der kan i øvrigt være nok at tage fat på for de tre bureauer – se de mange opgaver listet op forneden. En liste, der – understreges det i udbudsmaterialet – ikke er udtømmende.

Men det behøver ikke kun at være de tre bureauer, der – efter endt udbudsproces – får en del af kagen. Det, som Kreativitet & Kommunikation hæfter sig ved, er en formulering i aftalen:

”Rammeaftalen giver ikke leverandørerne krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver og udelukker således ikke, at Væksthuset bestiller ydelser inden for rammeaftalens område hos andre leverandører.”

Det får en bureaudirektør, der i denne sag ønsker at være anonym, til at spørge:

”Hvad opnår man så egentlig ved at byde?”

Og netop denne usikkerhed bryder Kreativitet & Kommunikation sig ikke om:

”Det er ikke i orden på nogen måde. Vi er ikke stødt på denne formulering ved rammeaftaler, og det er en helgardering, der reelt risikerer at spilde folks tid – ikke kun mine medlemmers, men også Væksthusets, og dermed skatteborgernes penge. For Væksthuset laver en rammeaftale, som de ikke er forpligtet af,” siger Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet & Kommunikation.

Væksthus Midtjylland har over for Bureaubiz understreget, at rammeaftalen ikke ville blive udbudt som en eksklusiv aftalte, og at den alene skal tage hånd om de kommende udbudspligtige aftaler, hvis værdi gør, at de ellers skulle have været i udbud – altså store opgaver, mens de mindre godt kan køre uden om aftalen.

Hos DI Videnrådgiverne kommer chefkonsulent, Kirsten Alkjærsig, med en løftet pegefinger til udbuddet, snarere end en egentlig kritik:

”Det er helt normalt, at rammeaftaler har karakter af en frivillig aftale – altså frivillig fra udbyderens side. Og det kan være fornuftigt nok, hvis Væksthuset en enkelt gang eller to skulle få brug for en meget specialiseret ydelse, som ikke kan leveres af én af leverandørerne på aftalen.  Men så kræver det til gengæld også, at Væksthus Midtjylland har en klar forventning om at bruge den ofte til de store, udbudspligtige projekter. Hvis det kun er f.eks. to gange årligt, så kunne de lige så godt udbyde projekterne enkeltvis – på den måde ville de være sikre på at få de ønskede specialkompetencer til den konkrete opgave.”

Hos Væksthus Midtjylland oplyses det, at formuleringen i rammeaftalen er gængs at bruge – og bl.a. ses hos ministerier. Man ønsker ikke at oplyse et budget for rammeaftalen.

 Opgaver nævnt i Væksthus Midtjyllands udbud om markedsføring: 

 • Kommunikation,
 • Nyhedsbreve og – magasiner
 • Pjecer, foldere, brochurer mv.
 • Presseydelser herunder bistand til redigering af ordregivers egne tekster
 • Hjemmesider mv.
 • Sociale medier
 • Designopgaver, manualer, koncepter mv.
 • Kommunikationsstrategi
 • Evaluering af kommunikationsydelsen
 • Kampagner,
 • Foranalyser og udarbejdelse af kampagnekoncept
 • Kampagnestrategi og -planlægning
 • Kampagnematerialer
 • Projektstyring og koordinering
 • Evaluering af kampagnen
 • Phonerydelser
 • Dialogaktiviteter typisk med jobcentre og andre samarbejdsparter
 • PR
 • Markedsføring,
 • TV-/radiospots
 • Bannere
 • Reklamematerialer, konferencematerialer (f.eks. kuglepenne, blokke, mapper mv. )
 • Events (typisk i f.m. konferencer, åbningsarrangementer, åbent hus-arrangementer o.lign.)