Tronfølge-film kostede over 1,5 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Da Statsministeriet annoncerede opgaven med Tronfølge-kampagnen blev det placeret på et normalt usynligt menu-punkt på hjemmesiden. Der kom da også kun et tilbud. Klokkerent regelbrud lyder vurderingen. Se Kunde & Co’s tilbud her.

Da Statsministeriet skulle annoncere opgaven med at producere Tronfølge-kampagnen, blev det gjort på et menu-punkt, der ikke normalt er synligt på ministeriets hjemmeside.

Det fremgår af en række dokumenter, som er blevet offentliggjort i dag. Af dem fremgår også, hvad Kunde & Co’s tilbud lød på. Se detaljer senere i artiklen.

Først udbudsreglerne.

Der er tale om et klart brud på reglerne, lyder det fra UdbudsVagtens ejer og direktør, Kevin Leig Bengtsson.

“Det er en af de mere kreative annonceringsteknikker vi har set, og klart i strid med traktatens principper om ligebehandling og gennemsigtighed. En annoncering under et menupunkt der hverken findes før eller efter annonceringen, er velegnet såfremt man ikke ønsker at nogen skal finde informationen. Det er jo tydeligvis ikke det der er hensigten med reglerne, og det er ret utænkeligt, at nogen leverandør opdager annoncen, medmindre de er blevet gjort opmærksom på den”, siger Kevin Leig Bengtsson og fortsætter:

“I UdbudsVagten overvåger vi dagligt 5000 kilder for udbud, og vi må da konstatere at kommunernes professionalisme, vilje og evne til at annoncere efter reglerne overstiger Statsministeriets egne. Måske det var på tide at regeringen fik afbureaukratiseret udbudsreglerne en smule for bl.a. kommunerne, da dette er et tydeligt bevis på, at reglerne er for komplicerede til at selveste Statsministeriet kan overholde loven”.

Det fremgår da også af materialet fra Statsministeriet, som er udsendt i dag, at der kun var et bureau, der bød på opgaven – nemlig Kunde & Co som var et af to bureauer, der var inviteret til samtale allerede i slutningen af marts.

Af interne dokumenter fremgår, at man på det tidspunkt er i fuld gang med at udvælge bureauer, selvom bevillingen ikke engang er givet og der opgaven således heller ikke er annonceret.

I en indkaldelse til møde i arbejdsgruppen står der bl.a. om opgaverne, at “få udarbejdet et brief til de bureauer, vi ønsker at invitere”.

Det gælder et af de helt store samt Mensch.

Administrationschef Torben Skovgaard Andersen erkender, at man der ikke havde været opmærksom på annonceringspligten.

“Da vi fandt ud af det, trak vi i nødbremsen og stoppede processen indtil vi havde annonceret opgaven”, siger han og tilføjer, at han mener, at ministeriet har levet op til reglerne.

“Jeg læste vejledningen fra Konkurrencestyrelsen og tilrettelagde annonceret efter det”, siger han.

Omkring placeringen af annonceringen siger han, at menupunktet “Øvrigt”, der er tredje led under et af hovedpunkterne, kun er synligt efter behov.

“Det er sjældent, vi har noget, og det er sjældent, vi har denne slags annoncer. Men dette ville virke forkert, hvis annoncen f.eks. stod under “Effektivisering”, siger Torben Skovgaard Andersen.

Fristen for at byde var 23. april, hvilket er blot halvanden måned før afstemningen, så der har været mere end almindeligt travlt idet, der både skulle produceres reklamespot med anvendelsen af seks kendte skuespillere, website, outdoor og mange andre annoncer.

Bevillingen lød på 5 mio. kr., men Kunde & Co’s tilbud lød på 6,5-7 mio. kr., hvilket placerer opgaven meget klart tærskelværdien for EU-udbud.

Statsministeriet har da også tidligere erkendt, at man har forbrudt sig mod de regler, men ifølge Torben Skovgaard Andersen skyldes det først og fremmest erkendelsen af, at man kom over tærsklen på 1 mio. kr. når man indregnede Kunde & Co’s produktion af tv-spottet frem for kun konsulent-delen.

Torben Skovgaard Andersen understreger, at regningerne for medieindrykningerne er gået direkte til ministeriet, og at man derfor ikke mener, at de er omfattet af EU-udbud.

Medieindrykningerne er dog en del af Kunde & Co’s tilbud. Ialt lyder tilbuddet for Kunde & Co’s arbejde således på ca. 2,3 mio. kr. – udspecificeret som følger:

 • Udvikling af kampagnekoncept 195.000 kr.
 • Køb af fotos 100.000 kr.
 • Udvikling af tv-spot 175.000 kr.
 • Produktion af tv-spot 1.215.000 kr.
 • Honorar til skuespillere 123.000 kr.
 • Tv-mastere 5.000 kr.
 • Udvikling af kampagne-website 240.000 kr.
 • Udvikling af 3 web-bannere 75.000 kr.
 • Udvikling af 2 annoncer i 3 varianter 47.000 kr.
 • Udvikling af 2 outdoor-elementer 36.000 kr.
 • Tryk af plakater, buslangsider etc. 15.000 kr.
 • Udvikling af mediestrategi og medieplan 65.000 kr.
 • Medieindrykning (der håndteres af IUM) 4.282.168 kr..

Der blev udfærdiget et tilbud mere, hvor der bl.a. er en række mindre poster på og hvor tilbudsprisen er på godt 7 mio. kr.

Den endelige pris er ikke opgjort endnu