Trykkerikoncern øger omsætning

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Stibos omsætning er steget, men indtjeningen på trykkeri-delen er presset. Topchefen forventer dog vækst fremadrettet.

Trykkeri-delen i Stibo udgør to tredjedele af koncernens samlede omsætning, men det er sofware-delen, der bidrager med den største indtjening.

Samlet set har koncernen inden for disse to områder samt det sidste område: konsulentydelser, haft en omsætning på 1,8 mia. kroner i seneste regnskabsår, hvilket er en stigning på godt 10 procent.

Det skriver Børsen.

Overskuddet blev på 109,7 mio. kroner. Det er et fald fra 129 mio. kroner året før. Det skyldes ifølge koncernchef Hans O. Damgaard en del ekstraudgifter i forbindelse med en række opkøb.

Det er trykkeri-delen, der giver den laveste indtjeningsmargin. På en omsætning på 1,1 mia. kroner, genererer trykkeri-området et resultat før skat på 36 mio. kr. mens konsulent- og softwarehuset Stibo Systems med en omsætning på under en halv mia. kroner generer et resultat på 67 mio. kr.

Hans O. Damgaard venter vækst inden for alle tre forretninger.

Der er i dag 400 trykkerier i Danmark, hvilket er en halvering i forhold til for nogle år siden.

Børsen, p. 8-9.