Turbo på august måned

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediemarkedet voksede markant i august og er nu klart over niveauet fra samme måned 2008.

Negative historier om økonomisk udvikling har præget tiden efter sommerferien – men har de haft nogen effekt på mediemarkedet, så kommer den først senere.

I hvert fald viser DRRBs Mediaindex en markant fremgang på 18 pct. sammenlignet med samme måned året før. Og går man helt tilbage til 2009 og 2008, så blev der i år omsat for 100 mio. kr. mere – eller i alt 447 mio. kr.

Der er vækst over hele linjen – undtagen Outdoor, der måtte notere et fald.

Størst fremgang havde Radio, men det er tv, der må siges at trække læsset. Selvom fremgangen “kun” er på 22 pct., så er tv det klart største medie i indexet og vejer derfor tungt.

“Det lader til, at partiernes kampagner før og under valgkampen har haft en positiv effekt på DRRB Mediaindex i august, men det er naturligvis ikke hele forklaringen, da hovedparten af omsætningen kommer fra andre typer annoncører. Vi håber den positive udvikling fortsætter i september, hvor der for alvor kom gang i valgkampen.”, siger Henrik Dyring, chefkonsulent hos DRRB.

DRRBs Mediaindex – august

(tallet i parentes er år til dato)

  • Dagblade 102 (103)
  • Magasiner og ugeblade 102 (99)
  • Fagblade 111 (100)
  • Lokale ugeaviser 143 (120)
  • Tv 122 (122)
  • Radio 164 (151)
  • Biograf 132 (97)
  • Internet 124 (108)
  • I alt 118 (113)