Turbulent år endte godt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det startede rigtig skidt for RelationshusetGekko. Så blev skeen taget i den anden hånd, og slutfacit blev en klar forbedring. Også regnskaber for Director og Responsive.

Slutfacit efterlader ingen tvivl. RelationshusetGekko forbedrede i 2010 sit resultat markant med både fremgang i bruttoavance og et underskud, der blev vendt til overskud.

Men året var væsentlig mere turbulent end den historie, de tal fortæller.

“Vi fik vurderet markedet helt forkert i første halvår,” siger partner og dir., Jan Køhler.

Derfor blev skeen taget i den anden hånd, og der blev lagt en ny strategi, hvor man i højere grad søgte at kapitalisere på udviklingsprojekter samt øgede fokus på omkostninger.

Man har ikke fyret folk, men man har heller ikke genbesat efter de folk, der fandt nye job, og derfor var der i 2010 færre folk end i 2009.

Resultatet opgøres i årsberetningen til, at et underskud på 1,7 mio. kr. i 1. halvår blev til et overskud på 2,3 mio. kr. i 2. halvår.

Da alt så blev gjort op for hele året stod der et lille overskud på bundlinjen, og dermed reddede man ikke bare resultatet for 2010. De foregående to år har bureauet tabt tilsammen 2,9 mio. kr., men nu står der plus foran resultatet.

Jan Køhler fortæller desuden, at udviklingen er fortsat ind i 2011.

“Vi har opnået et andet kundemiks og 1. halvår bliver vores hidtil bedste,” siger Jan Køhler.

Hos et andet dm-bureau – Director – opnåede man også en markant forbedring af overskuddet. Men det sket primært på grund af omkostningsbesparelser – først og fremmest på personale – fordi bureauet rent faktisk oplevede et lille fald i bruttoavancen.

Hos Responsive, der netop har ansat den tidligere Kunde-direktør og Årets marketingstrateg, Morten Aabo – noterede man et lille fald i bruttoavance og et noget større fald i overskud. Men det er dog fortsat et pænt overskud, der står tilbage.

Nøgletal for RelationshusetGekko (incl. Circle Research & Development)

 • Bruttoavance 23,178 mio. kr. +3,0 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 963.750 kr.+15,9 pct.
 • Lønandel 80 (82,7)
 • Resultat af primær drift +0,322 mio. kr. (-1,547 mio. i 2009)

Nøgletal for Director

 • Bruttoavance 6,3 mio. kr. -8,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 900.000 kr. +4,3 pct.
 • Lønandel 58,8 (73,5)
 • Resultat af primær drift +1,335 mio. kr. +190,8 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Responsive

 • Bruttoavance 12,0 mio. kr. -4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 923.077 kr. +3,4 pct.
 • Lønandel 71,8 (68,5)
 • Resultat af primær drift +1,196 mio. kr. -37,2 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz