TV 2 føler sig uretfærdigt behandlet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

TV 2 afviser kategorisk en række kritik-punkter, som DRRB fremførte på et møde i går. Foreningen har foreløbig stillet sig tilfreds – men vil fastholde fokus på sagen.

TV 2 kan ikke genkende den oplevelse af deres adfærd på markedet for reklameproduktioner, som bl.a. blev tegnet i flere artikler på Bureaubiz i sidste uge. Udmeldingen efterlader et spørgsmål om, hvorfor et antal bureauer har oplevet TV 2 som en trussel i markedet: har kunderne spillet dobbeltspil over for bureauerne, har bureauerne løbet med halve vinde – eller har TV 2 trods alt været lidt for hurtig på aftrækkeren et par gange.

Stationen fastholder, at man ikke går proaktivt ind og byder på opgaver.

“Vi byder primært ind på små taktiske produktioner og kunder, som ikke er tv-vante. Det er et ganske lille forretningsområde for os, og det ville være hovedløst at sætte vores gode relation til reklame- og mediabureauer over styr for det,” siger kommerciel marketingchef, Jacob Fischer-Nielsen og understreger, at stationen ikke er aktivt opsøgende.

“Men vi siger ikke nej til kunder, hvis de henvender sig til os. Det er vores grundlæggende tilgang til kunderne,” siger han og tilføjer, at man dog aldrig vil se TV 2 involveret i store strategiske branding-opgaver.

Om TV 2 vil acceptere en dialog uden om bureauerne vil bero på den konkrete situation.

Jacob Fischer-Nielsen vil ikke kommentere de konkrete sager, der er blevet fremdraget, men siger at bureauer er velkomne til at henvende sig, hvis de ønsker at få forklaret sammenhængen.

Men bureauer kan også henvende sig til DRRBs formand, Envision-direktør Mona Juul, der i går holdt et møde med TV 2 på baggrund af en række henvendelser fra bureauer, som hun summerede op i tre punkter:

  • TV 2 fastholder indrykningspris sideløbende med at de tilbyder produktion
  • TV 2 tilbyder produktion bag om ryggen på bureauer
  • TV 2 pitcher på opgaver og medieplaner bag om ryggen på bureauer

“TV 2 afviste kategorisk alle tre punkter, og fastholdt, at de ikke går proaktivt ind på reklameproduktioner,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Jeg synes, det var et godt møde, hvor TV 2 understregede, at vi spiller på samme banehalvdel, og det synes jeg er vigtigt. De har overbevist DRRB på den korte bane om, at bureauerne ikke skal se TV 2 som en konkurrent, og derfor trækker vi en streg i sandet her. Men det skal stå sin prøve, og vi har aftalt et evalueringsmøde efter sommer. Skulle der være sager, som kræver en dialog, så kan bureauer henvende sig til mig.”

Jacob Fischer-Nielsen kan ikke forklare, hvordan der kan være bureauer, som har fået en anden oplevelse af TV 2s adfærd på markedet.

“Vi har apparatet til rådighed, så jeg kan forstå, at det kan skabe en mistanke. Men vi vil aldrig udnytte muligheden, og når vi er involveret i produktioner, så sender vi dem ud i byen frem for at producere dem selv,” siger Jacob Fischer-Nielsen.

Kritikken har også bragt TV 2s kommercielle direktør, Flemming Rasmussen, på banen.

“Kritikken er helt ude af proportioner. 99 % af de kampagner, der kører på TV 2, er skabt via kundernes direkte relation til reklamebureauerne, og sådan skal det være. Det er bureauerne, der er mestre i reklameproduktion, og deres kreative indsats sikrer høj kvalitet i TV 2s reklameblokke, siger Flemming Rasmussen og fortsætter:

“Sagen her drejer sig om en meget lille del af TV 2s kunder, der henvender sig direkte til os, fordi de oplever, at det for dem er dyrt at producere reklamefilm, og at indgangsbarrieren for at komme i gang med tv-annoncering derfor er høj. Langt de fleste af disse henvendelser drejer sig om simple, taktiske produktioner, og vi løser typisk disse opgaver i samarbejde med et reklamebureau og lægger produktionen ud til et produktionsselskab. På den måde fungerer vi som fødekæde til bureauerne og produktionsselskaberne.”

“Endelig servicerer vi en lille håndfuld kunder med nogle lidt større produktioner, igen ofte i samarbejde med et reklamebureau. Når bureauerne en sjælden gang imellem ikke er med inde over reklamefilmproduktionen, er det ofte, fordi kunderne har valgt bureauet fra, eller fordi opgaven ganske enkelt ikke er stor nok til bureauerne. Vi har faktisk oplevet, at bureauer har takket nej, og vi afviser altså ingen kunder, når de henvender sig, siger Flemming Rasmussen.

Det understreges endvidere, at TV 2 således ingen produktionsfolk har ansat til at servicere kunderne, men derimod nogle ganske få medarbejdere, hvis primære funktion er at koordinere den kreative produktion til TV 2s egne kommercielle events og kampagner – eksempelvis i forbindelse med større sportsbegivenheder som EM i fodbold og OL til sommer.