TV 2 udfordrer mediabureauernes evner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Markante prisstigninger i 2011 – men samtidig ændres betingelserne således, at mediabureauerne skal finde tilbage til håndværket.

At efterspørgslen i flere omgange i 2010 har været så stor, at TV 2 har måttet melde udsolgt, fornægter sig ikke i de nye prislister. Ud fra en gennemsnitlig betragtning er der tale om et prisudspil med stigninger på så meget som 7-9 pct.

“Det er en markant stigning – men når man tager udviklingen på markedet i betragtning, kan den ikke overraske. Derfor er der ikke så meget andet at gøre end at tage den til efterretning, og der sker da også en række andre ting, som giver mulighed for at arbejde med placeringerne, så det ikke behøver blive så slemt,” siger adm. dir. Morten Kristensen, PHD.

Med det sigter han til, at prislister på tv-indkøb er så komplekse, at en gennemsnitlig stigning ikke kan bruges til ret meget. Konsekvenserne skal opgøres annoncør for annoncør.

Han hæfter sig ved nogle ret markante ændringer, der kan beskrives således, at TV 2 udfordrer mediabureauerne på deres håndværksmæssige evner. Ansvaret for at placere flyttes så at sige tilbage.

“Selvfølgelig har et mediabureau altid haft fokus på de rigtige placeringer, men samtidig må vi arbejde samlet med den prispolitik, tv-stationerne fører, og her har de standardiserede målgruppepakker fjernet noget af fokus på de direkte placeringer,” siger Morten Kristensen og fortsætter:

“Hos PHD har vi dog hele tiden søgt at holde så meget som muligt fast i, at vi bestemmer placeringerne, og derfor ser jeg positivt på, at TV 2 med sin nye politik igen lægger op til mediabureauerne at beskæftige sig mere med, hvor reklamerne skal placeres.”

Konkret indebærer den nye prisliste, at TV 2 har fjernet det rene salg af TRP-pakker og i stedet vil sælge mere GRP.

“Det vil få indflydelse på budrunderne, som har eksisteret længe. Men TV 2 håber selvfølgelig, at det kan øge niveauet på budene, når bureauerne i højere grad skal beskæftige os mere med at kombinere deres kunder direkte med de programmer, vi synes er bedst egnede,” siger Morten Kristensen.

PHD har regnet på nogle eksempler på udviklingen for konkrete annoncører, og tendensen er klar.

“Der er stor forskel på, hvordan den nye prispolitik rammer hver enkelt annoncør, men der er ingen tvivl om, at jo mere prisfokuseret man indtil nu har været i sit indkøb des dyrere bliver det, mens det bliver knap så slemt, hvis man har haft større fokus på kvalitative placeringer,” siger Morten Kristensen og tilføjer:

“TV 2 har virkelig rystet posen denne gang. Men jeg synes, det er en glimrende udfordring og et godt udgangspunkt for de videre forhandlinger.”