TV driver reklamemarkedet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

1. halvår har vist en betragtelig vækst. Der kom næsten 300 mio. kr. mere i mediernes kasser. Men det er først og fremmest tv, der trækker.

Midt i en tid, hvor overskrifterne handler om økonomisk krise, kan opgørelsen over 1. halvårs annoncemarked fra DRRB’s Mediaindex måske tages som et lille lyspunkt.

Markedet voksede med 13 pct. til 2,517 mia. kr. Det giver næsten 300 mio. kr. ekstra i mediernes kasser.

Problemet er, at det er historie, og krisesnakken peger fremad.

Et andet problem er, at den markante vækst skal sammenholdes med et 1. halvår i 2010, der var yderst magert. Oven på kriseåret 2009 var væksten på 4 pct. Så der har været et efterslæb, som nu er blevet indhentet.

Desuden er den markante vækst næsten udelukkende koncentreret om tv, der voksede med 24 pct. Radio voksede procentuelt væsentligt mere, men er en lille mediagruppe, mens tv er den største.

Ikke engang internettet kan mere følge med. Her blev væksten på 6 pct, og faktisk blev internettet overgået af de lokale/regionale ugeaviser (+11 pct.).

Dagbladene voksede moderat med 5 pct., mens fagblade, outdoor og biografer oplevede små fald.