TV-mediet er truet af TV2’s faldende dækning

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Både annoncørerne og konkurrenterne har brug for et TV2 med en stærk dækning. Derfor opfordrer OMD TV2 til at handle.

TV2’s moderkanal har længe tabt seerandele. Det er der ikke noget nyt i, og det er desuden en naturlig udvikling i et mere fragmenteret mediebillede. Men i 3. kvartal oplevede man, at hovedkanalens evne til at generere dækning faldt, og det får OMD’s trading director, Claes Braagaard til at efterlyse handling.

“Evnen til at generere dækning – d.v.s evnen til at skabe kontakt til et stort antal mennesker – har altid været TV2’s store fordel. Hidtil har den voksende seening kompenseret, men i 3. kvartal har man oplevet, at nettodækningen er begyndt at krakelere, og det er foruroligende,” siger Claes Braagaard og fortsætter:

“Der er selvfølgelig noget strukturelt i det i kraft af et stadigt mere fragmenteret mediebillede. Men ser man på f.eks. udviklingen i slottet fra 22-24, hvor TV2 dels har ændret noget omkring nyhederne og sporten og dels introduceret Natholdet, så viser det, at de rent faktisk kan gøre noget ved udviklingen. Men det kræver at de tør pille ved nogen af de hellige køer.”

Claes Braagaard peger desuden på udviklingen inden for programmer med mere end 1 mio. seere. I årets første 9 måneder var der 122 programmer – heraf var det kun 40, der ikke var nyheds-, regional- eller sportsudsendelser – som havde mere end en million seere. De tilsvarende tal for 2009 var 144 og 50.

“Det er en markant – men også naturlig udvikling, og den viser, at det ikke er jagten på programmer med store seertal, der er løsningen. Det bliver sværere og svære at samle så mange seere,” siger Claes Braagaard.

Problemstillingen gælder grundlæggende tv-mediets effekt, og derfor må det være af interesse for både annoncører og konkurrenter, at TV2 gør noget ved evnen til at generere dækning.

“Hvis dækningen på TV2’s hovedkanal kommer for langt ned, så vil det simpelthen svække tv-mediet generelt, fordi mediabureauer og annoncører bliver tvunget til at overveje alternativer til at skabe dækning. Vi er stadig pænt langt fra det kritiske punkt, men ethvert fald bør betragtes som alvorligt, for er vi først tæt på grænsen, så kan det være for sent,” siger Claes Braagaard og fortsætter:

“Tv er fortsat et meget stærkt medie, men her og nu er der behov for, at annoncører og mediabureauer skal tænke lidt anderledes for at opretholde dækningen.”