TV udgør to tredjedele af kampagnebudgettet

Julie Kolbeck
julie@kforum.dk

Seneste dataindsamling fra WARC vidner om, at TV-reklamer er kommet for at blive. Og bliver det endda dyrere.

World Advertising Research Centers (WARC) er for nylig udkommet med en rapport om globale reklametendenser med fokus på TV. Til trods for den stadig stigende fokus på digitale kanaler, lever tv-reklamer stadig. Og lever godt.

Her er fire konklusioner fra rapporten:

1. TV udgør næsten to tredjedele af kampagnebudgettet
Data – indsamlet fra mere end 600 casestudier hentet fra WARCs database – viser, at kampagner med et budget over 10 millioner dollar allokerer 66 pct. af deres mediaudgifter til TV.

Hertil understreges det, at jo større budget jo større andel af dette budget, bruges på TV. Kampagner med mindre budgetter (under 500.000 dollar) bruger i gennemsnit 8 pct. på TV imens kampagner med mellemstore budgetter (500.000 til 10 millioner dollars) bruger mellem 25-60 pct. på TV-udgifter.

Samtidig er budgetandelen til digitale medier nedadgående.

2. På trods af digitalisering fokuserer kampagner med stort budget forsat på TV
Budgetandelen til TV de seneste år har ligget forholdsvis stabilt på omkring to tredjedele af det samlede budget. Især tilbud om finansielle ydelser og alkoholbrands benytter sig af TV.

3. 35 pct. af de globale reklameudgifter går til TV
Dataindsamling fra WARCs 12 væsentligste markeder (Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Rusland, Storbritannien og USA) – som i øvrigt udgør to tredjedele af den internationale reklameøkonomi – viser at TV udgjorde 34,9 pct. (dvs. 141,8 mia. dollar) af de globale reklameomkostninger sidste år.

Dette er et fald fra peaket i 2010, hvor reklameøkonomiens udgifter til TV ramte 40,5 pct. Der er dog kun tale om et relativt fald på 0,9 pct. på syv år.

Rusland (+ 10,6 pct.), Indien (+ 10,4 pct.), Kina (+8,2 pct.) og Australien (+7,3 pct.) er i øvrigt de hurtigst vækstende reklamemarkeder i år.

4. Mediabureauer skønner at TV bliver dyrere i 2018
WARCs Media Inflation Forecast – en meningsmåling foretaget blandt globale mediabureauer – angiver, at pris pr. tusinde visninger (CPM) på et 30-sekunders TV-spot i gennemsnit vil stige 5 pct. globalt næste år.

Hertil vurderes det, at USA – verdens største reklamemarked – vil følge den gennemsnitlige CPM-stigning, imens markeder under udvikling, her især Indien og Kina, menes at overstige det globale gennemsnit.

TV tegner sig for:

  • 24 pct. af det daglige mediaforbrug
  • 35 pct. af de globale reklameudgifter
  • 66 pct. af succesfulde kampagner med stort budget
  • 88 pct. af det globale videoforbrug