Tysk lufthavn vælger dansk bureau

Peter Engholm
25@mail.dk

Over 130.000 danskere rejste i sidste år til og fra Hamburg Airport. Det tal vil lufthavnen øge – med en printkampagne som løftestang, og til formålet er valgt et fynsk bureau.

Det danske potentiale for Hamburg Airport er ganske betydeligt. Det er vurderingen hos den nordtyske lufthavn, støttet af både beregninger og af simple faktuelle forhold.

For eksempel er det for vestdanskere ofte både billigere og hurtigere at komme til Hamburg end til Kastrup, bl.a. fordi man sparer broafgiften, og i forhold til Billund er mulighederne langt større.

På den baggrund vil Hamburg Airport nu skærpe sin danske markedsføring – en indsats, der skal gøre flere danskere i det jysk-fynske område opmærksom på fordelene ved at gå på vingerne syd for grænsen. Og til den opgave er fynske Andersen & Blæsbjerg valgt.

Hamburg Airport har en dansksproget hjemmeside, så en online-kampagne har været med i overvejelserne. I første omgang valgte man dog en printkampagne, der begynder i JP Explorer lørdag den 2. marts.

“Vi har vurderet og regnet på både online- og offline-løsninger til kampagnen. Vi har så valgt at indlede med en dagbladskampagne, der skal løfte og kvalificere kendskabet. Det gav mest mening, set ud fra både økonomien og kommunikationen, hvor vi gerne vil folde argumenterne ud,” siger kontaktdirektør Robert Rasmussen fra Andersen & Blæsbjerg.

Bureauet fik kontakten til Hamburg Airport via netværket i det internationale bureausamarbejde Confrad. Derfra har dialogen kørt direkte mellem Hamburg og Odense. Og indledningsvis fik Andersen & Blæsbjerg lavet en analyse, der afdækkede muligheder og modstande for den tyske lufthavn i Danmark.

“Det danske marked er ikke en stor del af den samlede trafik gennem Hamburg Airport. Men analysen pegede alligevel på, at der var et reelt ROI at hente i en kampagne specielt til det danske marked. Derfor valgte man at gå i gang,” siger Robert Rasmussen.