Ubehageligt år for dialogbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tabet af en stor kunde i starten af året gjorde ondt, og resultatet blev et stort underskud i RelationshusetGekko. Men en del af det tabte er indhentet i den første del af 2013.

2012 blev noget af en økonomisk nedtur for RelationshusetGekko. Oven på et 2011, hvor man fik styr på bundlinjen og leveret et solidt overskud, gik det galt i starten af 2012 – og det i en sådan grad, at året endte med et underskud på over 3 mio. kr.

”Det er et rigtig utilfredsstillende resultat som primært er bevirket af tabet af en kunde i starten af 2012 – bureauets største gennem tiderne, nemlig Go’ Energi, som blev sat på stand by og senere lukket som led i forhandlingerne af det nye energiforlig,” siger partner Jan Køhler og fremhæver, at man har valgt at holde fast i medarbejderne trods den store nedgang i bruttoavancen.

”Beslutningen bygger på at det for selskabet på længere sigt havde været kostbart i kompetencer og kultur at skære nøglemedarbejdere væk. Vi har gennem årene investeret i at være innovative og sikre at de bedste medarbejdere indenfor vores felt valgte en karriere hos os,” siger Jan Køhler.

Det store underskud betyder, at den retablering af egenkapitalen som var påbegyndt i de senere år, er slået en del tilbage, og den negative egenkapital fører selvfølgelig til en supplerende bemærkning fra revisor.

Man ser dog positivt på indeværende år, og for at gøre det til andet end ord, har man fået revisor til at give en erklæring om de første fire måneder, hvor man har hentet meget af det tabte ind.

”Den meget positive udvikling i fjerde kvartal 2012 er fortsat i 2013. Et af selskabets statsaut. revisor reviewet perioderegnskab for de første 4 måneder af 2013 udviser, med stor tilfredshed for ledelsen, et positivt primært driftsresultat på kr. 2.258.669,- og et resultat før skat på kr. 2.048.240 kr.,” står der bl.a. i årsregnskabet.

RelationshusetGekko har et søsterselskab – Circle Research & Development – som man nu ser som et mere uafhængigt selskab, der skal leve sit eget liv, og derfor er de to regnskaber ikke lagt sammen, som Bureaubiz har gjort de tidligere år.

Heller ikke Circle havde et godt år, og revisor anfører i Relationshuset Gekkos regnskab tvivl om et tilgodehavende, bureauet har i Circle. Ledelsen vurderer dog, at selskabet udvikler sig på en måde, så man vil være i stand til at indfri det, og derfor er det optaget til værdien.

Nøgletal for RelationshusetGekko

  • Bruttoavance 14,717 mio. kr. -27,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 855.704 kr. -31,4 pct.
  • Lønandel 102,2 (72,7)
  • Resultat af primær drift -3,395 mio. kr. (+2,631 mio. kr. året før)

Nøgletal for Circle Research & Development

  • Bruttoavance 2,1 mio. kr. -30 pct.
  • Lønandel 123,3 (77,5)
  • Bruttoavance pr. medarbejder 420.000 kr. -30 pct.
  • Resultat af primær drift -0,907 mio. kr. (+0,1 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz