Udbrydere fra Nørgård Mikkelsen former ny virksomhed

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og bygger bl.a. på en samarbejdsaftale med Nørgård Mikkelsen. Det nye firma skal have fokus på data og strategi.

En helt nyt virksomhed ser nu dagens lys. Det skabes gennem et udbrud fra Nørgård Mikkelsen København – og bygger desuden på en samarbejdsaftale med netop Nørgård Mikkelsen.

Det er de oprindelige Livingbrands stiftere, Peter Brockdorff, Daniel Soren og Henrik Sørensen, som står bag det nye firma. Livingbrands blev for et par år siden til Nørgård Mikkelsen København.

Nu danner de så et rendyrket strategi-bureau under navnet Straction – en sammentrækning af Strategi og Action – med undertitlen “fra indsigt til afkast”.

Hos Nørgård Mikkelsen overtager Camilla Nordquist ledelsen af københavnerkontoret.

“Det er fortsat vores mål at have en stærk afdeling i København. Men der er ikke tale om et selvstændigt bureau. Folkene i København arbejder integreret sammen med folkene i Odense,” siger adm. dir. Erik Laumand.

Nørgård Mikkelsen er i øvrigt netop på jagt efter tre nye AD’ere – en som erstatning for en anden samt to nye. Og placeringen København eller Odense beror på, hvem man finder.

Erik Laumand har indgået en langsigtet samarbejdsaftale med Straction, og Nørgård Mikkelsen kommer indledningsvist til at stå for en betydelig del af det nye firmas omsætning.

Rendyrket strategi-firma

Straction vil ind og arbejde som et rendyrket strategi-firma. Men man vil arbejde på en lidt anden måde end et almindeligt konsulentfirma. Man vil arbejde i zonen mellem strategi og marketing-aktiviteter.

“En analyse fra Forbes viser, at 70 pct. af virksomheder med en strategi ikke har defineret de nødvendige initiativer for at realisere strategien. Det er her, vores fokus kommer til at ligge – og dermed at forkorte afstanden mellem indsigt og afkast,” siger Peter Brockdorff og fortsætter:

“Vores grundlæggende koncept handler om at hjælpe virksomheder med at kigge på data, at hjælpe med at konkludere på dem og endelig hjælpe med at identificere hvilke initiativer, som disse konklusioner lægger op til. Det er vigtigt, at data skal være koblet sammen med virksomhedernes strategi, og derfor behøver initiativer ikke pege frem mod kampagner. Det er et spørgsmål om at identificere de rigtige initiativer, og de kan være mange andre end kampagner.”

Han fremhæver desuden, at de tre bagmænd har mange års erfaring inden for marketing og bureau.

“Data er et stort emne i mange virksomheder, men vi tror på, at erfaring er vigtig, når man skal bedømme og fortolke data,” siger Peter Brockdorff.

Firmaet har en vækststrategi, som indebærer, at man allerede inden for de første 12 måneder regner med at ansætte flere folk.

“Vi har identificeret navne, som vi gerne vil have. Men vi kommer ikke til at blive et stort firma. Fokus er på senior-kompetencer, og vi kommer ikke til at lave kampagner,” siger Peter Brockdorff.

Det hele er meget nyt, og derfor er den officielle launch med website og lokaler først i starten af maj. Men man er allerede i gang med at holde møder med potentielle kunder.

“Nørgård Mikkelsen fylder indledningsvist meget, men vi har da indtil nu holdt seks møder, hvor modtagelsen har været positiv, og vi har allerede nu to projekter i pipelinen,” siger Peter Brockdorff.

Nørgård Mikkelsen vil fortsat have plannere

Straction kommer ikke til at være Nørgård Mikkelsens planner-afdeling. Bureauet vil fortsat have egne plannere.

“Folkene bag Straction får mulighed for at rendyrke deres fokus på data og strategi, og vi får en mere fleksibel omkostnings-struktur i vores organisation. Hver især kan vi rendyrke vores kompetence-områder, så det giver mening for begge parter,” siger Erik Laumand.