Udbud på informationskampagne til 11 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kulturstyrelsen sætter nu gang i et udbud om en kampagne, der skal løbe over de næste 4 år Det gælder overgangen til digital radio.

Offentlige udbud har den ene gang efter den anden været præget af problemer og næsten skandaler – senest f.eks. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, hvor resultatet blev en lang næse til 11 bureauer.

Alligevel er bureaubranchen sulten nok til fortsat at byde ind, og nu er der et nyt på vej.

Ved udgangen af 2019 lukkes FM-båndet, hvis det kan lykkes at flytte mindst 50 pct. af radiolytningen – herunder radiolytning i biler – over på digitale platforme. Derfor vil Kulturstyrelsen igangsætte en informationskampagne, der skal løbe fra første halvdel af 2015 til slutningen af 2019.

Målgruppen er hele den danske befolkning, og der er afsat 10,7 mio. kr. til den samlede informationskampagne.

Der bliver tale om prekvalifikation med efterfølgende udbud blandt de prekvalificerede. Men hvor mange offentlige myndigheder i de senere år har lavet rammeaftaler med flere bureauer på, så er målet denne gang at finde en leverandør.

Centrale elementer i opgaven omhandler:

  • Tilrettelæggelse af hele informationskampagnen, herunder udvikling af kampagneplan mv
  • Udvikling og eksekvering af kampagnebrand, mediestrategi, kampagnematerialer og –aktiviteter
  • Udvikling og eksekvering af presse- og kriseplan, herunder varetagelse af funktionen som talsperson for kampagnen
  • Koordinering af samarbejde med relevante aktører fra medie- og radiobranchen samt andre relevante og nøgleinteressenter
  • Udvikling, afvikling, rapportering og dokumentation af målinger på informationsindsatsen (bl.a. key performance indicators)
  • Dokumentation af aktiviteter, kvalitetssikring, organisering og arbejdsgange i hele kampagneperioden.

Man kan finde information og bilagsliste her