Udlandet reddede indtjeningen i stort dansk designbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Designit kom for sent i gang med at skære til i Danmark. Til gengæld viste investeringerne i de udenlandske aktiviteter deres værd.

Tallet på bundlinjen står stadig med sort og har faktisk en hæderlig størrelse. Men det ændrer ikke på, at Designit A/S i sit seneste regnskabsår tabte næsten to tredjedel af sit overskud.

I tallenes tale skyldes det stigende udgifter til personale uden at bruttoavancen er fulgt med, og derfor ser man da også en bruttoavance pr. medarbejder, der er faldet markant til et noget lavt niveau.

Forklaringen er, at bureauet kom skævt ind på krisen.

“Der var forskellige reaktioner hos vores kunder. Men hos en del skete der faktisk det, at vi fik mere travlt, og derfor kan man godt sige, at vi mislæste markedet og kom for sent i gang med at tilpasse,” siger Anders Geert Jensen.

Han er adm. dir. for Designits holdingselskab, som også står for de udenlandske aktiviteter, og han kan således fortælle, at nok faldt overskuddet i Designit A/S – altså bureauet i Danmark – men samlet steg overskuddet i de tilknyttede virksomheder lidt fra 3,6 til 3,8 mio. kr.

“Vi har igennem et par år startet nye bureauer op, og nogen af dem begynder nu at vise styrke. bl.a. går det rigtig godt i München,” fortæller Anders Geert Jensen.

I det hele taget er Designit tilbage i sporet fortæller han og samlet set er der på nuværende tidspunkt 120-125 medarbejdere i gruppen – heraf ca. to tredejedel i Danmark.

Nøgletal for Designit A/S

  • Bruttoavance 40,8 mio. kr. -1,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 582.857 kr. -21,2 pct.
  • Lønandel 73,4 (66,0)
  • Resultat af primær drift +1,636 mio. kr. -64,9 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz