Udlandet trak Kunde & Co op i corona-år

Finn Graversen,
journalist

Kunde & Co sikrede sig et større overskud trods lille fald i omsætning. Men en note i regnskabet fortæller en historie om ret store udsving i årets løb.

På overfladen ligner det en rimelig stabil udvikling for Kunde & Co i corona-året 2020. Et beskedent fald i omsætning og bruttoavance på 3-4 pct. vil de fleste nok betragte som et ganske tilfredsstillende resultat, når man tager turbulensen i året i betragtning.

Læg hertil, at bureauet evnede at forbedre bundlinjen, fordi besparelserne på personale og andre omkostninger var større end faldet, så må det karakteriseres som et både stabilt og tilfredsstillende resultat.

Dramaet har dog reelt været noget større end tallene antyder. Det kan man læse i en af regnskabets noter.

Her opgøres omsætningen fordelt på Indland og Udland og det viser væsentlig større udsving. Reelt tyder disse tal på, at det er udlandet, der redder Kunde & Co hjem i corona-året.

Den indlandske omsætning faldt 16,4 pct. til godt 126 mio. kr. (lig med ca. 25 mio. kr.) mens den udlandske omsætning steg med 19,5 pct. til ca. 99 mio. kr., hvilket er lig med ca. 16 mio. kr.

Det betyder, at den udlandske omsætningsandel af Kunde & Cos forretning tog et markant hop fra 35,5 til 44 pct. I 2017 og 18 var den henholdsvis 36,4 og 31,5.

Noten bryder ikke tallene ned på bruttoavance eller bundlinje, men regnskabet viser, at det eksterne varekøb udgør knap en tredjedel af omsætningen – og at bruttoavancen således udgør ca. to tredjedel.

Bureauet oplyser selv i beretningen, at internationale kunder og danske kunder, der er internationalt orienteret, nu udgør størstedelen af omsætningen. Bureauet har afdelinger i Tyskland og Schweiz og ambitionen er at vokse organisk på det nordiske, tyske og schweiziske marked.

Nøgletal for Kunde & Co
Bruttoavance 153,177 mio. kr. -4,3 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 837.033 kr. -0,1 pct.
Lønandel 72,1 (73,8)
Resultat før skat 20,948 mio. kr. +15,5 pct.