Udskiftninger i TDC’s ledelse

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Ny HR- og kommunikationsdirektør er fundet hos DR, mens chefen for privatforretningen bliver udskiftet med Telenor-mand.

TDCs koncernchef har skiftet ud i de øverste ledelseslag. Det drejer sig dels om posten som koncernfinansdirektør, hvor Jepser Ovesen forlader koncernen og bliver erstattet af Pernille Erenbjerg, som har været i TDC i en årrække.

Men der er også sket nyt i de mere markedsvendte funktioner.

Inger Ørum Kirk er hentet til koncernen som ny HR- Og Kommunikationsdirektør, mens chefen for privatforretningen, Jesper Theil Eriksen forlader TDC og bliver erstattet af Anders Jensen, der er hentet til TDC fra Telenor i Ungarn.

Anders Jensen har bredt kendskab til telebranchen opnået gennem adskillige års topledelse i så forskellige markeder som Sverige, Bangladesh og Ungarn.

Inger Ørum Kirk har stor erfaring med udvikling i en organisation, der som TDC er præget af en viden- og tekniktung medarbejdergruppe.

Herudover er TDC Wholesale, der sælger adgang til TDC’s netværk for eksterne operatører og i dag er samlet med TDC Operations, blevet skilt ud som en særskilt forretningsenhed med Eva Berneke som Koncerndirektør.

“Jeg har ønsket at få friske øjne på et par af forretningsområderne og samtidig sikre, at vi bevarer en flad ledelsesstruktur, hvor koncernledelsen kan være tæt på kunder, medarbejdere og den daglige drift. På den måde vil vi være i stand til at fastholde de hurtige og korte beslutningsgange, som er påkrævet for at kunne konkurrere i et marked, der er i konstant bevægelse og forandring.,” siger Henrik Poulsen