Uenighed får Halbye Kaags to topdirektører til at stoppe

Peter Engholm
25@mail.dk

Uenighed om den fremtidige strategi har fået både bureauets adm. dir. og kreative dir. til at forlade deres poster. Men de er fortsat knyttet til bureauet. Nye direktører er fundet internt.

2009 var et markant år for Halbye Kaag JWT; Den dengang 33-årige Thomas Thorstholm tiltrådte som adm. direktør som afløser for den ene stifter, Steen Halbye. Og Danmarks mest prisvindende kreative, Simon Wooller, meddelte, at han skiftede fra Saatchi til netop Halbye Kaag JWT. Her afløste han som kreativ direktør den anden af bureauets stiftere, Carsten Kaag.

Og 2015 ser ud til at blive lige så markant, idet både Thomas Thorstholm og Simon Wooller – Halbye og Kaags afløsere, om man vil – er stoppet på deres poster.

“Det er højst usædvanligt udramatisk. Ledelsen på bureauet og ejerne i London har haft debatter om den fremadrettede udvikling – og vi har kunnet konstatere, at vi ikke er enige. Vil man så implementere noget, man ikke er enig i – eller skal man lade være? Og i to tempi har først Simon Wooller og siden jeg besluttet at stoppe. Simon ser dette som en god anledning til at starte for sig selv, mens det endnu er for tidligt at sige, hvad jeg skal,” siger Thomas Thorstholm.

Fraværet af smækkede døre og brændende broer understreges af, at både Simon Wooller og Thomas Thorstholm fortsat løser opgaver for Halbye Kaag JWT. 

I stedet for Thomas Thorstholm er Anders Hageskov udpeget som ny adm. direktør. Han tiltrådte som kontaktdirektør på bureauet for et år siden. Inden da havde han haft en lignende stilling hos Hjaltelin Stahl. Men herudover er Anders Hageskov kendt som direktøren for det hedengangne Bark-projekt, der rummede en børsnotering i USA, men som endte med at blive lukket ned i Danmark.

Bureauet har hidtil haft to kreative direktører – med Simon Wooller som executive. Her sker der blot det, at den anden kreative direktør, David Asmussen, overtager Simon Woollers rolle.

Thomas Thorstholm og Simon Wooller falder sammen med et par øvrige afgange. Eivind Gunleiksrud sagde op som CFO i efteråret, og her har man hyret Kasper Heumann Kristensen som afløser. Han er ikke rekrutteret fra bureaubranchen, men har bureauerfaring – bl.a. fra Wunderman.

Desuden har designchefen, Robert Daniel Nagy, også forladt bureauet, og er ifølge Linkedin ‘available for new opportunities’. Robert Nagy stod i 2013 bag en design sølvløve i Cannes for arbejde for Sprite.

Et kig på Halbye Kaag JWT kan så at sige kræve to øjne; et på de kreative resultater og et på de økonomiske.

I 2007 var Halbye Kaag JWT landets 5. største reklamebureau, med en bruttoavance på 61,4 mio. kr. og et overskud på 15,6 mio. kr.

Siden da er bruttoavancen skrumpet årligt, så den i det senest offentliggjorte regnskab, 2013, var på 28,3 mio. kr. – og en placering som nr. 22 blandt reklamebureauerne. Million-overskud har der dog været de fleste år, senest dog blot 509.000 kr.

Kreativt set har Creative Circle Award jævnligt været en fest for Halbye Kaag JWT – med titlen som Årets Bureau, Advertising, i både 2011 og 2013.

I Bureaubiz’ oversigt over de mest vindende bureauer, der samler 7 danske og 3 internationale awards, var Halbye Kaag det næstmest vindende bureau i 2012/13 (efter UncleGrey) og det 7. mest vindende i 2013/14.