Ugens udvalgte: Fremtidens bureau – et år efter

Paul Hertz,
Strat. planner, Hertzlig.dk

”The future of advertising is not advertising”. Således opsummerer Aaron Bateman fra Advance sin rapport om fremtidens bureau. Der er god inspiration at hente på hans blog.

Da Aaron Bateman fra Advance i 2009 blev tildelt DRRBs Ole Stig Lommer Rejselegat, skulle han ifølge opdraget svare på spørgsmålet: “Hvilke udfordringer skaber digitaliseringen, herunder online medier og sociale medier, for reklamebureauerne i fremtiden”.

Opgaven skulle undersøge, om der mon er ved at opstå en helt ny forretningsmodel for reklamevirksomheder, hvor de sociale mediers betydning indtænkes i bureauernes eksistensgrundlag.

Noget af en tjans at påtage sig. Men også et spændende projekt, som har kastet nogle spændende diskussioner af sig. Den radikale konklusion på projektet kan ifølge Aaron opsummeres med et citat fra William Owen, co-founder i Made by Many: “The future of advertising is not advertising”.

Aha – hvad pokker er fremtiden så? Det er et spørgsmål med mange mulige gode svar. En del af dem har man løbende kunnet følge, når Aaron har kvidret og blogget fra sine snakke med nogle af verdens mest spændende bureauer indenfor både traditionel reklame og de lidt mere diffuse ydelser relateret til digitale kanaler, sociale medier og så videre. Det hele er samlet på bloggen www.agencyfuture.com, som bestemt er et besøg værd.

Modtagere af Lommer Legatet forpligter sig til at lave en rapport, der redegør for, hvad de har lært i løbet af legatperioden. Den kan hentes på DRRBs hjemmeside (http://www.drrb.dk/om-drrb/nyheder/2010/12/29/laes-rapporten-fra-vinderen-af-lommer-legatet).

Rapportens konklusioner skal også fremlægges ved et medlemsmøde i DRRB, og heldigvis for alle os, der ikke var til stede, da Aaron præsenterede sine resultater, har han lagt en kort og let tilgængelig version af præsentationen på SlideShare – det burde være standardpensum for alle, der her og nu kun har nogle få minutter at bruge på fremtiden http://www.slideshare.net/aaron78/agency-future-one-year-on

Paul Hertz står bag udvælgelsen af ugens udvalgte – i hvert fald indledningsvist. For alle er velkomne til at komme med bidrag. Konceptet er de mere finurlige inspirationskilder frem for de mere klassiske som reklamefilm og annoncer.

Ugens udvalgte fra i onsdags

Af og til sker det, at nogen finder på at navngive et komplekst eller uhåndgribeligt begreb på en måde, så man tænker – genialt, det forklarer jo alt!

Det er ikke altid, navnet er selvforklarende eller logisk, men har man først en gang forstået, hvad der gemmer sig bag begrebet “ketchup-effekt”, glemmer man det ikke sådan lige. Og selvom de færreste sikkert kender eller kan huske detaljerne bag, er “sommerfugle-effekten” også en almindelig kendt betegnelse for snart sagt alle afarter kaosteori.

Det er langt fra alle nye begreber og navngivninger, der nyder eller fortjener den samme udbredelse som ovennævnte eksempler. Især i ting, der har med Internet at gøre, synes nye begreber at dukke op hele tiden for så at være væk øjeblikket efter.

Betegnelsen “Barbara Streisand-effekten” er dog en undtagelse fra denne regel. Her er et begreb, der ved hjælp af et sjældent illustrativt eksempel, formår at forklare en lidt uhåndgribelig ting, så den bliver enkel uden af forenkles.

Hvis du (heller) ikke allerede kender Barbara Streisand-effekten, så hør satiriker og blogger Jesse Browns korte og præcise forklaring her: http://www.youtube.com/watch?v=9f0K6glgQJw. Og del den så med dine venner, så begrebet bliver en del af vores almindelige vokabularium.