Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk

Uitch Iscratch har været i gang med en udviklingsproces, der har ført til, at fire instruktører forlader produktionselskabet. Samtidig går man i gang med at skabe en rugekasse for nye instruktører.

Produktionsselskabet Uitch Iscratch har i løbet af det sidste halve år været igennem en strategisk udviklingsproces. Den er endt ud i en omstrukturering, hvor man tager de afsked med fire instruktører og samtidig skaber en rugekasse for nye instruktørtalenter.

Omstruktureringen er sket gradvist og i takt med, at kunderne har ændret deres adfærd.

“Vi arbejder tæt sammen med vores kunder, og deres ændrede behov indenfor levende billeder har selvfølgelig en afsmittende effekt på vores måde at organisere os på”, siger Mads Marstrand, creative producer for Uitch Iscratch.

Han fortsætter:

“Der er stadig efterspørgsel på større reklamefilmsproduktioner, men flere og flere har sideløbende brug for lækkert og godt produceret content målrettet specielt til platforme som YouTube og sociale medier som Facebook. Med de strukturelle ændringer vi har foretaget, har vi kompetencerne til at levere på hele spektret”, uddyber Mads Marstrand.

På baggrund af udviklingsprocessen, forlader fire instruktører Uitch Iscratch.

“Vi har haft samtaler med de fire instruktører om vores fremtidsvisioner, men er alligevel blevet enige om at gå hver til sit. Alt sker i bedste fordragelighed, og vi skilles som venner”, siger Mads Marstrand.

Samtidig er bureauet i gang med at skabe en rugekasse for nye instruktørtalenter. De nye kræfter vil blandt andet blive hægtet på de mere erfarne instruktører på større produktioner.

Disse nye instruktørr skal også kende spillereglerne for medier som YouTube og SoMe og være i stand til at komme med input, der får levende billeder, som produkt, image- og reklamefilm, til at opnå større succes på de digitale platforme.

”Vi tror på, at markedet belønner dem, som kan agere hurtigt – og som samtidig leverer høj kvalitet. Vi kommer til at stå stærkere i forhold til markedet og vores kunders behov og krav, end vi har gjort tidligere”, siger Mads Marstrand.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club