Ukendt PR-bureau er Danmarks mest veldrevne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Blandt mediabureauer står IUM som det mest veldrevne, mens AdPeople er det stærkeste reklamebureau.

Når man skal kåre Danmarks mest veldrevne bureau på tværs af alle bureautyper, så dukker der et relativt ukendt navn op. Det viser den årlige Bureauanalyse fra branchemediet Bureaubiz, som opgør nøgletal på 166 bureauer med en samlet bruttoavance på over 4,2 mia. kr.

Bureauet hedder Operate og er at finde i gruppen af PR-bureauer, som generelt giver reklamebranchen og herunder højt profilerede bureauer som &Co, People Group og Kunde & Co godt og grundigt baghjul.

Operate kunne i 2010 fremvise en vækst i bruttoavance på i alt 33 pct. siden 2008, og en gennemsnitlig overskudsgrad på 27 i de sidste tre år.

Til sammenligning lød væksten i hele kommunikationsbranchen i 2010 på 2,2 pct. og overskudsgraden på 6,8 mod -0,3 i 2009.

Operate forklarer selv, at bureauet har et bredere sigte end det snævre PR-fokus, og at det er en af årsagerne til succesen.

“Vi ser os selv som et bredt funderet kommunikationshus, og vi har investeret bredt i at udvikle kompetencer inden for f.eks. web, film og kampagneudformning. Det har vi fået en god respons på,” siger direktør John Pedersen, som ejer Operate sammen med Per Rystrøm og Kasper Westphal Pedersen.

John Pedersen fremhæver desuden, at bureauet har en ambition om at levere høj kvalitet til fornuftige priser, hvilket har været et godt budskab i krisetider. Endelig har bureauet en bred kundeportefølje inden for både private virksomheder og offentlige institutioner.

Operates filosofi ligger meget godt i forlængelse af en generel brancheglidning bl.a. genereret af fremkomsten af de sociale medier.

F.eks. har den øverste marketingansvarlige for en af verdens største annoncører, Procter & Gamble, sagt, at PR har en gylden mulighed for at komme til at spille en ledende rolle i markedsføringen.

Mange danske PR-bureauer søger dog at positionere sig væk fra marketingverdenen og fastholde et fokus på at være topledelsens rådgivere.

“Vi har selvfølgelig også de klassiske opgaver inden for f.eks. krisestyring. Men vi har også mange andre opgaver, hvor vi arbejder for andre dele af virksomhederne, og hvor vi også arbejder sammen med andre bureautyper og konsulent-virksomheder,” siger John Pedersen.

At det er et PR-bureau, som topper listen over bedst performende kommunikationsvirksomheder er på den ene side ikke overraskende. De 28 PR-bureauer i rapporten repræsenterer nemlig samlet set en af de højeste overskudsgrader i kommunikationsbranchen, nærmere bestemt 11,7 pct. mod eksempelvis 9,2 pct. hos gruppen af reklamebureauer.

Til gengæld ligger PR-bureauernes vækst lidt under gennemsnittet for alle, så gruppens udvikling imponerer ikke på alle fronter. Halvdelen af bureauerne havde således faldende bruttoavance i 2010, og otte af dem faldt med mere end 20 pct.

Mediabureauerne er den bureautype, der af alle fremstår stærkest i forhold til sin størrelse. Overskudsgraden er den næststørste i kommunikationsbranchen, og væksten er kun overgået af den mindre gruppe af designbureauer.

IUM topper blandt mediabureauerne med en fremgang i bruttoavancen på 19 pct. og en overskudsgrad på 15,6, hvilket er 3 procentpoint højere end gruppens samlede gennemsnit.

Alt i alt lander IUM på en 3. plads over Danmarks mest veldrevne bureauer, mens 2. pladsen indtages af reklamebureauet Adpeople, som PeopleGroup i 2008 solgte aktiemajoriteten i til det internationale bureau-netværk WPP.

BPPI er udviklet med assistance fra adm. dir. Steen Holm og økonomidirektør Anker Brandt Nielsen fra Euro RSCG. Scoren udregnes på basis af udviklingen i to centrale nøgletal i de seneste 3 år. Bruttoavancen skildrer bureauernes konkurrenceevne, mens overskudsgraden skildrer effektiviteten. Herudover “belønnes” henholdsvis “straffes” bureauerne for hvert år hvor de har præsteret en overskudsgrad større eller mindre end branchens gennemsnit.

Bureauer uden data for alle tre år er ikke med.

Desuden er bureauerne delt op i en Major League (over 15 ansatte) og Minor League (under 15 ansatte), fordi man ikke med rimelighed kan sammenligne udviklingen i nøgletal mellem store og små bureauer.

Top 5 Major League

  1. Operate
  2. AdPeple
  3. IUM
  4. 727 Communications
  5. Primetime

Top 5 Minor League

  1. KathArt Interactive
  2. Make
  3. Very
  4. Kraft & Partners
  5. Stupid Studio

Raporten er på 32 sider og rummer nøgletal på i alt 181 bureauer. Den koster 1695 kr. ex. moms og kan bestilles hos finn@bureaubiz.dk