Ulrik Bülow skal administrere margarine-millioner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det nye job som adm. dir. for Otto Mønsted A/S markerer et skift i karriere gearet for den tidligere Sonofon og Synoptik chef.

“Been there. Done that”. Ulrik Bülow har haft en flot karriere og siddet for bordenden i store virksomheder og han lægger ikke skjul på, at hans nye job markerer et skift i karriere gearet.

Synoptik er nu fortid og i stedet tiltræder han et job som adm. dir. for Otto Mønsted A/S, der er et investerings-selskab ejet af Otto Mønsted Fonden.

Et noget anderledes job for marketingmanden Ulrik Bülow, men Otto Mønsted er dog ikke uden markedsføring i DNA’et. Sig f.eks. Oma til din margarine – så har du en fornemmelse af, hvor formuen stammer fra.

Fondens midler er ukendte, men Otto Mønsted A/S har en egenkapital på ca. 310 mio. kr. efter et temmelig stygt 2008, hvor underskuddet blev på ca. 114 mio. kr.

Selskabet rummer bl.a. ejerskab i 5-6 selskaber blandt sine aktiviteter.

“Og på den måde begynder jobbet at ligne min tid hos Egmont, hvor jeg styrede 18 selskaber som bestyrelsesformand med hjælp af en lille stab”, siger Ulrik Bülow og tilkendegiver, at han agter at gå aktivt ind i rollen som bestyrelsesmedlem i de virksomheder, Otto Mønsted har ejerandele i.

Han erkender dog samtidig, at der er langt fra et job som koncernchef for Sonofon til Otto Mønsted. Men det hænger sammen med, at han er i gang med at tilrettelægge sit liv anderledes.

“Otto Mønsted er et helt regulært job med spændende muligheder. Men det er rigtigt, at det giver bedre muligheder for at håndtere de otte bestyrelsesposter, jeg også har. Samt at involvere mig i helt anderledes aktiviteter, som er mere båret af lyst end af penge. F.eks. sidder jeg i Dansk Erhvervs Akademi under FUHU”, siger Ulrik Bülow.

Han er i øvrigt også omkring sommeren blevet næstformand i repræsentantskabet for Huset Markedsføring – ligeledes et ulønnet virke.

Ulrik Bülow afløser Jens Christian Lorenzen, der går på pension.