Ulydige bureauer – nej tak

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Bureauer skal være kreative, men ikke i udfyldelsen af tilbud i offentlige udbud, fastslår Radio-og tv-nævnets sekretariatschef, der tillige forsvarer valget af konsulent på udbuddet.

Radio- og tv-nævnets EU-udbud om analogt stop er ikke gået om p.g.a. mangler i udbudmaterialet eller konsulentydelse. At udbuddet må begynde forfra, skyldes bureauernes manglende lydhørhed og fejlplacerede kreativitet. Det fastslår nævnets sekretariatschef, Erik Nordahl Svendsen:

“Der har ikke været fejl i udbudsmaterialet eller i konsulent-arbejdet. Det var vores rådgiver, Kammeradvokaten, der konstaterede fejl i bureauernes tilbud. Det var f.eks. fastsat hvilke eksterne omkostninger, der er omfattet af kontrakten – og dem gik nogle af tilbudsgiverne udover. Og jeg vil gerne understrege, hvad jeg sagde ved et informationsmøde: Lydighed er en stor dyd i denne sag. Og folk i den kreative branche lever af at være ulydige, om jeg så må sige. Men de skal læse, hvad der står i materialet, og forstå det. Og spørge, hvis de er i tvivl,” siger Erik Nordahl Svendsen.

Han understreger, at der ikke har været krav om “kreativt materiale eller drafts” i konkurrencen. Det har aldrig været meningen.

“De skal levere kreativitet på et tidspunkt, men bureauerne skal ikke være kreative i udfyldelsen af deres tilbudsmateriale”, siger Erik Nordahl Svendsen.

Han erindrer godt, at bureaukonsulenterne Hestbæk Consult var et af fire bud på konsulentydelsen for nævnets EU-udbud. Og at de var billige – lige lovligt billige.

“Vi kunne ikke se, at Hestbæk Consult kunne løfte opgaven inden for den tid, der var sat af. Det virkede ikke som om, at de havde set i øjnene, at det var et EU-udbud – og ikke en bureaukonkurrence. Men når det er sagt, så var det nu relativt få formelle forskelle, der gjorde udslaget – men der skulle jo vælges en vinder”, siger Erik Nordahl Svendsen.

Ville en konsulent, der har kendskab til bureauer, have været givtig at have med i denne sag – særligt set i lyset af, at udbuddet nu er gået om?

“Det er helt hypotetisk. KPI Communications har så sandelig god erfaring i at gennemføre udbud – og her vejer erfaring med EU-udbud tungere end bureaukonkurrencer,” siger Erik Nordahl Svendsen.