Umwelt blev slagmark for magtkamp i PFA

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

PFAs formand, Svend Askær har hævdet uvidenhed om, at sønnen til PFAs topchef er partner i selskabets reklamebureau. Det undrer Berlingskes erhvervskommentator, og Bureaubiz kan bidrage til forundringen.

Umwelt har i de sidste 4-5 år fået meget opmærksomhed og anerkendelse for sit arbejde for PFA – men i sidste uge havde bureauet sikkert gerne været opmærksomheden foruden.

For her kom det til at handle om, at PFA-topchef Henrik Heidebys søn, Mikkel Heideby, er medejer af Umwelt.

Det var Berlingske, der bragte historien, som hurtigt udløste en reaktion fra bestyrelsesformand, Svend Askær, der oplyste, at bestyrelsen var ubekendt med relationen, og at han havde bedt om en redegørelse fra Henrik Heideby.

Så var scenen sat til et skarpt opgør – selv om historien i bund og grund undrer. For hvorfor nu? Mikikel Heidebys medejerskab af Umwelt er en seks år gammel historie, der allerede dengang blev beskrevet i medierne.

Berlingskes erhvervskommentator, Jens Christian Hansen, fulgte historien op i søndags, og han fik reelt skildret, hvordan Umwelt ser ud til at være blevet hvirvlet ind i en magtkamp i PFAs bestyrelse. Selv om Svend Askær har erklæret sin uvidenhed, så stiller Jens Christian Hansen spørgsmål ved, om han virkelig kan være det.

Og her kan Bureaubiz bidrage. Det var nemlig os, der for seks år siden skrev om sammenfaldet mellem Umwelts nye medejer og nye kunde – det var nemlig også for seks år siden, at Umwelt vandt PFA. Den 1. oktober 2bragte vi historien:

Ny Umwelt-direktør har familierelationer til Bureauets nye kunde: PFA

Og historien stod ikke kun på Bureaubiz. Også Børsen bragte historien med følgende overskrift og indledning:

PFAs nye reklamebureau får nye medejere

Umwelt, der netop har vundet en bureaukonkurrence om PFA, får to nye direktører og medejere. Den ene har familie-relationer til PFA.

Hvis relationen skulle være en hemmelighed, så må den siges at være ret dårligt bevaret. I øvrigt havde vi citater fra underdirektør Søren Espersen, så PFA var absolut bekendt med historien. Og kan man forestille sig, at PFAs presseafdeling løbende distribuerer presseklip til nøglepersoner med historier, hvor PFA er omtalt?

Hertil kan lægges, at Svend Askær er formand for Lederne – og denne organisation begyndte i 2011 et samarbejde med Umwelt. Så han kender endda bureauet.

Og endelig har Umwelt vundet tunge priser for sit arbejde for PFA – først og fremmest en Grand Prix i Advertising Effectiveness Award.

Bureaubiz ville gerne have bedt Svend Askær om en kommentar til disse forhold, men PFA oplyser, at der ikke gives flere kommentarer til sagen før efter det kommende bestyrelsesmøde.

Umwelt har hele vejen igennem afholdt sig fra at kommentere, og den tilgang gælder stadig. Relationen til Lederne er således fundet på bureauets Facebook-side.

Erhvervskommentator undrer sig

Hvis man alene forholder sig til historien, så er den som nævnt meget svær at forstå. Berlingske prøver at antyde, at der har været urent trav omkring Mikkel Heidebys deltagelse i forhold til PFAs egne retningslinjer, men har kun nogle anonyme kilder, og sagen står ikke særligt overbevisende.

Desuden – hvis marketingafdelingen var påduttet et bureausamarbejde, så løses problemet nu, hvor Henrik Heideby stopper. Ifølge Bureaubiz’ oplysninger har der heller ikke været tale om eksklusivitet. PFA har igennem årene brugt andre bureauer på forskellige projekter, så marketingafdelingen har ikke været afskåret fra alternativer, og med Henrik Heidebys afgang vil der være helt åbent for et bureauskift.

Der er således tale om en totalt virkningsløs afsløring – hvis den er rigtig – og der er således ikke noget nævneværdigt motiv bag den ud over at kaste grams på Henrik Heidebys eftermæle.

Hvis altså ikke det handler om alt muligt andet end Umwelt. Jens Christian Hansen karakteriserer det som en imageskadende ledelseskrise, og henfører starten til meddelelsen for nogle måneder siden om Henrik Heidebys afgang.

Han peger på bestyrelsen som rammen om ledelseskrisen og nævner, at Henrik Heidebys afgang må bero på længere tids mistillid mellem ham, dele af bestyrelsen og med formanden Svend Askær i midten.

Jens Christian Hansen beskriver bestyrelsen som præget af repræsentanter for lønmodtager- og arbejdsgiverside og uden den diversitet, som man normalt bør se i et selskab som PFA. Kun et enkelt medlem beskrives som havende erfaring med tunge og komplicerede finansielle opgaver.

Hele sagen omkring Mikkel Heidebys medejerskab kan således være en del af en magtkamp i bestyrelsen. Eller for den sags skyld om direktør-posten. Jens Christian Hansen nævner Lars Ellehave som favoritten, hvis der skal rekrutteres internt – men Lars Ellehave er faktisk den direktør, der havde marketing under sig.

Jens Christian Hansen slutter således af med at konstatere, at den seneste tids uro kan skabe grundlaget for, at man vil søge en ekstern kandidat til direktørposten, som kan komme med friske øjne og sætte sit eget hold.