Umwelt forbedrede nøgletallene i turbulent år

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bruttoavancen steg kun moderat i 2008. Til gengæld blev overskuddet næsten tredoblet.

I 2007 var overskuddet i Umwelt beskedent. Alligevel uddelte bureauets ejer, adm. dir. Steen Søndergaard, bonus til medarbejderne, fordi resultatet var et produkt af et vanskeligt år med en fision i forhold til Republica.

Som han sagde til Bureaubiz:

“Derfor er det ikke en bonus for økonomiske resultater – det er en bonus for at holde sammen”.

Han tilføjede dog også:

“Når man kigger på vores tal, så skal vi have bruttoavancen pr. medarbejder op. Og det kan vi bedst opnå ved at holde sammen på holdet”.

Som sagt så gjort. I 2008 kunne medarbejderne betale tilbage ved at blive lidt billigere, idet den gennemsnitlige personaleomkostning faldt med 2 pct.

Umwelts bruttoavance steg godt nok ikke meget, men bruttoavancen pr. medarbejder steg mere, og samtidig faldt lønandelen. Desuden blev Resultatet af primær drift næsten tredoblet.

Så alt i alt en klar styrkelse af tallene.

Forbedringerne er i øvrigt sket i et år, der har budt på turbulens – både på kundesiden og på ledelses- og medarbejderniveau.

F.eks. tabte bureauet Irmas tilbudsaviser og måtte skille sig af med nogle folk på den konto. Man havde dog også en markant kundegevinst i form af PFA.

Den ene af bureauets oprindelige stiftere, kreativ direktør Christian Nielsen, overgik til en ny rolle og samtidig kom to nye medejere og direktører ind i skikkelser af Martin Michael Hansen og Mikkel Heideby.

Nøgletal for Umwelt

  • Bruttoavance 23,587 mio. kr. +3,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 943.480 kr. +8 pct.
  • Lønandel 70 (77)
  • Resultat af primær drift 1,187 mio. kr. +195 pct.