Uncle Grey flytter sammen med Ogilvy

Finn Graversen,
journalist

Juridisk fusionerer de to bureauer, men i praksis vil begge brands fortsætte med de nuværende organisationer.

Historien i cvr-registret er ganske klar: Ogilvy Danmark fusioneres med Uncle Grey og dermed forsvinder Ogilvy-navnet i den juridiske verden. Og også i den årlige Nøgletalsanalyse fra Bureaubiz.

Men det er en anden historie, som Uncle Greys chef, Rolf Bach Christensen, og Ogilvys chef, Morten Frederiksen, lægger vægt på at fortælle:

Ogilvy forsvinder ikke fra det danske marked. Tværtimod.

Men bureauerne flytter sammen og vil skabe en ny organisation, hvor man både kan have fuldt fokus på at drive og udvikle to kendte bureaubrands samt opnå en række synergier til gavn for begge.

Det kan godt nok lyde som en historie, man har hørt før, men ikke så ofte set lykkes. Det har Rolf Bach Christensen dog et godt svar på.

“Hvis det er en udvikling, der er presset igennem af rene rationaliserings-ønsker, så bliver det svært at få til at fungere. Både Uncle Grey og Ogilvy har styr på sin forretning, så vi har fået lov til at planlægge dette igennem halvandet år og sikret os, at vi har fået alle med, og det er et helt anderledes godt udgangspunkt,” siger Rolf Bach Christensen, mens Morten Frederiksen tilføjer:

“Det er en udvikling, som man har set på en række små og mellemstore markeder inden for WPP (begge bureauer indgår i WPP-koncernen, red.). Det handler om at skabe en mere simpel struktur, men der er samtidig fuld opbakning til opretholdelsen af begge brands.”

Et eksempel på tænkningen ligger inden for Health. Morten Frederiksen har en lang erfaring fra Ogilvy i at arbejde med Health på internationalt niveau, og i den nye organisation vil bureauet være EMEA-hub for Grey-koncernens Health & Wellness tilbud med Morten Frederiksen som ankerperson.

“Det er en kæmpemulighed for os,” siger Rolf Bach Christensen, der samtidig karakteriserer synergierne som signifikante.

Rolf Bach

“Det handler ikke bare om nogle back-office funktioner. Vi kommer f.eks. til at spare en husleje. Det handler grundlæggende om, at vi skal have så mange lønkroner som muligt ud at arbejde, hvor det styrker os over for kunderne. Desuden får vi en størrelse, der giver os nogle helt andre muskler til både at håndtere og udvikle support-funktioner,” siger Rolf Bach Christensen.

De to bureauer vil flytte sammen ultimo i år eller primo 23. Alle medarbejdere flytter med og de to ledelsesgrupper fortsætter uanfægtet.

I første omgang vil man nok sidde lidt mere adskilt, men der er ikke planer om en markant adskillelse – f.eks. med henblik på at kunne have konfliktende kunder.

“Ambitionen er, at vi skal kunne hjælpe hinanden, hvor det giver mening,” siger Morten Frederiksen.


Morten Frederiksen

Han har stået i spidsen for Ogilvy Danmark siden 2019, hvor han har skullet transformere forretningen, der dengang havde store problemer. Det konkrete resultat i de officielle regnskaber er en stabil bruttoavance og et faldende underskud, men vurderingen er, at det regnskab, som kommer for 2022 for det samlede bureau vil vise markant vækst – 2-cifret, “medmindre der sker noget dramatisk lige pludselig”, som Rolf Bach Christensen udtrykker det. Det vil være begge bureauer, der bidrager til væksten.

“Vi har vundet en række kunder og oplevet en markant vækst i år,” siger Morten Frederiksen.

Både han og Rolf Bach Christensen understreger, at det nye bofællesskab vil give begge bureauer langt større styrke i forhold til at kunne byde ind på internationale kunder og projekter.

Juridisk er Uncle Grey det fortsættende selskab. her vil bestyrelsen bestå af:

 • Jesper Juhl Hansen
 • Morten Frederiksen
 • Rolf Bach Christensen

Direktionen vil bestå af:

 • Lars Dyhr Jensen
 • Lars Samuelsen
 • Rolf Bach Christensen

Nøgletal for Uncle Grey i 2021

 • Bruttoavance 62,99 mio. kr. +1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1.049.833 kr. +4,3 pct.
 • Lønandel 68,1 (71,2)
 • Resultat før skat +3,191 mio. kr. +9,1 pct.

Nøgletal for Ogilvy Danmark i 2021

 • Bruttoavance 21,751 mio. kr. +4,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 870.040 kr. +20,9
 • Lønandel 80,3 (96,6)
 • Resultat før skat -1,49 mio. kr. +57,4 pct.