Uncle og Grey København fusioneres

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De to bureauer fortsætter dog som to selvstændige brands og selvstændige organisationer, selv om de skal fungere inden for et fælles selskab.

De to danske Grey-bureauer, Uncle og Grey København, er blevet samlet i et fælles selskab under navnet Grey Danmark.

Formelt set er der tale om en fusion, men fysisk er det selvfølgelig svært at lægge to selskaber sammen, når det ene holder til i Århus og det andet i København. Fusionen karakteriseres da også som en administrativ øvelse, der har til formål at reducere antallet af Grey-selskaber og nedbringe de administrative omkostninger.

“Grey Danmark har indeholdt både Uncle og Grey København fra 1. januar 2011. Siden da – og i øvrigt helt som tidligere – er de blevet drevet som to selvstændige bureauer på to forskellige lokationer, men med et øget fokus på et styrket samarbejde på tværs og bedre udnyttelse af spidskompetencer. ” siger Mads Aagaard Winther, der er COO for Grey Nordic og bestyrelsesformand for Grey Danmark.

Direktionen i dette selskab kommer da også til at bestå af ledelserne i de to selskaber: Peter Ferslew og Carsten Bülow fra Grey København samt Lars Samuelsen fra Uncle.

Samtidig flyttes produktionsselskabet Hundred Percent Film fra en status som datterselskab i Grey København til en aktivitet under hele gruppens moderselskab, Grey Nordic.

Grey Københavns aktiviteter er overført til Grey Danmark, og selskabet har skiftet navn til Dyhr/Hagen med henblik på at være det fortsættende selskab for det tidligere Dyhr-Hagen, der var ejet sammen med Peter Hagen og Lars Dyhr.

Ejerskabet ændres der ikke på.

Dyhr-Hagen havde et barskt år i 2009, men har fået rettet op på forretningen i 2010, hvor bureauet præsterede solid fremgang og fik vendt et stort minus til et plus.

Også Uncle opnåede fremgang, mens Grey København var mere moderat og kom ud med underskud.

Generelt har begge bureauer dog forbedret bundlinjen.De har også begge en bruttoavance pr. medarbejder, der er blandt branchens højeste og en lønandel under branchens gennemsnit.

Når dette ikke fører til en bedre bundlinje, skyldes det posten Andre eksterne omkostninger, der typisk går til husleje, telefon, salgsomkostninger etc.

Hos Uncle udgør denne post 42 pct. af bruttoavancen og hos Grey København 41,5 pct. Posten er steget hos begge bureauer fra 2009 til 2010. Hos Grey København med ca. 600.000 kr. og hos Uncle med 3 mio. kr.

Mads Aagaard Winther forklarer denne post i regnskaberne med, at en del omkostninger som f.eks. IT og finans/administration drives fra shared service selskaber i enten Grey eller WPP.

“Vi er overbevist om, at det er den rigtige måde at håndtere disse opgaver, men det kan gøre det sværere at sammenligne nøgletallene med andre bureauer, der har medarbejdere ansat til nogle af disse funktioner,” siger Mads Aagaard Winther.

Uncle har herudover haft relativt store huslejeomkostninger, men det er ændret i 2010 og vil give en besparelse i 2011.

Nøgletal for Uncle

 • Bruttoavance 18,971 mio. kr. +12,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,116 mio. kr. +19,3 pct.
 • Lønandel 53,4 (70,9)
 • Resultat af primær drift +0,521 mio. kr. (-0,311 mio. i 2009)

Nøgletal for Grey København

 • Bruttoavance 17,577 mio. kr. +2,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,256 mio. kr. +24,8 pct.
 • Lønandel 62,3 (76,7)
 • Resultat af primær drift -0,811 mio. kr. +71,2 pct.

Nøgletal for Dyhr-Hagen

 • Bruttoavance 7,206 mio. kr. +56,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,201 mio. kr. +109,0 pct.
 • Lønandel 56,8 (104,5)
 • Resultat af primær drift +0,751 mio. kr. (-2,739 mio. i 2009)